Carta de Serveis

CARTA DE SERVEIS


 

El servei als ciutadans ha de ser el principi en què es base l'actuació de les Administracions públiques i l'objectiu permanent de la seua activitat.

D'altra banda, els ciutadans, usuaris del servei que presta l'Administració local, tenen dret tant a conéixer amb detall els serveis als quals tenen dret, com a rebre'ls amb una qualitat mínima exigible.

Per aquest motiu, aquesta corporació ha elaborat una carta de serveis, com a compromís davant els ciutadans de Gandia i és per això que presentem aquest document per informar els ciutadans dels serveis a què tenen accés i dels compromisos de qualitat que ens hem marcat en la seua prestació.

La Carta de Serveis es considera un instrument de qualitat, ja que reflecteix una manera de treballar i un compromís adquirit davant tots els ciutadans i s'integra dins del conjunt d'accions per tal de millorar, de manera contínua, la qualitat de l'Administració pública local de Gandia.

Aquest Govern pretén fer un pas més en l'excel·lència de la prestació de serveis, demostrant als nostres usuaris que hem desenvolupat la Carta de Serveis conforme a una metodologia exigent, seguint estàndards de qualitat i tractant d'assegurar el seu compliment, mitjançant la provisió dels recursos adequats.

La nostra responsabilitat i la nostra obligació és treballar per a millorar i donar resposta a les demandes que la ciutadania espera i ens exigeix.

Diana Morant Ripoll

Alcaldessa

 


Si tens algun suggeriment pel que fa a la Carta de Serveis pots omplir aquest formulari i enviar-lo per:

suggeriments.web@gandia.org

  A través de la seu electrònica

  En cualquiera de la oficinas de Atención a la Ciudadanía