Junta de portaveus

JUNTA DE PORTAVEUS

 


CREACIÓ
2 de juliol de 2019

COMPOSICIÓ

Presidenta nata

Sra. Diana Morant Ripoll

 


Vocals

Sr. José Manuel Prieto Part
Sr. Josep Alandete Mayor
Sr. Víctor Soler Benyeto
Sr. Pascal Renoult Natiez


Secretària de la Junta de Portaveus

Sra. Vanesa Felip Torrent