+ Organitzaciˇ

ÀREES DE GOVERN I DELEGACIONS


ÁREES DE GOVERN (segons el ROGA)

 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA D'URBANISME

  Sr. Josep Alandete Mayor

  Decret 2019-4203 
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE GOVERN INTERIOR I COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA; ESCENA URBANA, POLÍTICA FESTIVA, IMAB I COORDINACIÓ TERRITORIAL

  Sr. José Manuel Prieto Part

  Decret 2019-4195
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES I BENESTAR SOCIAL

  Sra. Carmen Fuster Mollá

  Decret 2019-4211
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, QUALITAT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  Sr. Nahuel González López

  Decret 2019-4205
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE SANITAT I POLÍTIQUES SALUDABLES, MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA, RELACIONS INTERNACIONALS I AGERMANAMENTS, GENT MAJOR I CENTRES DE CONVIVÈNCIA

  Sra. Liduvina Gil Climent

  Decret 2019-4213
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE GESTIÓ DEL TERRITORI I PATRIMONI CULTURAL, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

  Sra. Alícia Izquierdo Sesé

  Decret 2019-4202
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE TURISME I PLATGES

  Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

  Decret 2019-4214
 • DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE POLÍTIQUES ECONÒMIQUES, COMERÇ, INDÚSTRIA I INNOVACIÓ

  Sr. Ferran Martínez Mendoza

  Decret 2019-4212

Amb atribucions de direcció, gestió i resolució en les matèries de la seua competència.


REGIDORIES DELEGADES


 • DELEGACIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT, MOBILITAT, CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

  Sr. Ignacio Vicente Arnau Lorente

  Decret 2019-4193
 • DELEGACIÓ DE SERVEIS BÀSICS AL CIUTADÀ I QUALITAT URBANA

  Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

  Decret 2019-4204

 • DELEGACIÓ D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA

  Sra. Amparo Victoria Soler

  Decret 2019-4192

 • DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

  Sr. Salvador Gregori Escrivà

  Decret 2019-4194

 • DELEGACIÓ D'ESPORTS I JOVENTUD

  Sra. Lydia Morant Varó

  Decret 2019-4200

 • DELEGACIÓ D'IGUALTAT, DIVERSITAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

  Sra. Juana Navarro Blasco

  Decret 2019-4201

Amb atribucions de direcció, gestió i resolució en les matèries de la seua competència.
 


SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE ACCTAL.

Francisco Rius Mestre, en virtut de Decret 6542, de 14/10/20.


TITULAR DE L'ÒRGAN DE SUPORT A LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA I AL REGIDOR SECRETARI D'AQUESTA

Vanesa Felip Torrent, en virtut de Decret 6163 de 23/09/20, BOE 270 de 12/10/2020

 

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Jorge García Hernández, en virtut de Resolució de 13/12/2012, de la Conselleria de  Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, publicada en el D.O.C.V. núm. 6930 de 26/12/2012.


LLETRAT TITULAR DE L'ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Isabel Santapau, en virtut de Decret 2019-1989, de 26/03/2019.