Salut Pblica i Poltiques Saludables

Notcies

Últimes Notícies i Vídeos en els mitjans de comuicación

 

 

Recomanacions per a la ciutadania davant el COVID-19

PROMOCIÓ DE LA SALUT

C/La Delicada de Gandia, 14 (Baix)

96 295 95 57

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hSALUT PÚBLICA I POLÍTIQUES SALUDABLES


La promoció de la salut s'ha convertit en un aspecte clau per a la millora de la qualitat de la vida de les persones.

Des de l'Ajuntament de Gandia, en aquesta legislatura, estem impulsant els projectes relacionats amb la salut i benestar de les persones, per això Gandia pertany des de juliol de 2016 a la XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES DE LA FEMP i recentment s'ha adherit a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i al projecte de CIUTATS AMIGABLES AMB ELS MAJORS.

Això implica que comparteix els valors de ciutat saludable. Una ciutat saludable dissenya la seua política sanitària tenint en compte que la millora de la salut de la seua població no implica incrementar únicament els serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i socials. Per tant, la salut, amb una visió àmplia, també afecta polítiques que tenen a veure amb el medi ambient, l'esport, els serveis socials i educatius.

L'objectiu de la nostra secció és desenvolupar i impartir projectes en l'àmbit de la promoció de la salut per a les persones i col•lectius de Gandia i aconseguir incrementar el seu nivell de salut en l'actualitat i en el futur.

El nostre treball consistirà a ensenyar les persones a prendre el control sobre la seua pròpia salut i portar una vida saludable. Sabem que els estils de vida saludables no garanteixen per si mateixos la salut, però resulten fonamentals per a adquirir-la o mantenir-la. Per això, des de la nostra secció de Salut Pública i Polítiques Saludables considerem que tots els programes i activitats que ací es desenvolupen són una inversió en salut i una prioritat per a garantir un millor futur per a tots i totes.
PROMOCIÓ DE LA SALUT

Els programes de Promoció de la Salut faciliten que totes les persones desenvolupen el seu potencial de salut. Inclou temes relacionats amb l'educació sanitària i la prevenció de la malaltia.

L'objectiu general és la promoció d'iniciatives i programes orientats bàsicament al foment i l'adquisició d'hàbits saludables en l'àmbit general i especialment en la població escolar.

Els programes de Promoció de la Salut que realitzem són: