Policia i Mobilitat

POLICIA I MOBILITAT


CENTRAL DE POLICIA

Gran Via Castell de Bairén, 1

 Dibujo de un teléfono

96 287 88 00 - 96 287 88 01 - 092

Dibujo de un fax

96 287 88 03


DEPÒSIT DE VEHICLES

Dibujo de un teléfono

96 213 10 06

Dibujo de un sobre

deposito.policia@gandia.org

 

TAXES DE RETIRADA DE VEHICLES
IMPORT
Bicicletes i similars, inclosos ciclomotors
20 €
Motocicletes, tricicles, motocarros i altres vehicles de característiques similars, on cal incloure els ciclomotors de quatre rodes
45 €
Automòbiles de turisme i camionetes, furgonetes, camions, tractors i altres vehicles de característiques similars amb un tonatge inferior a 3.500 kg.
90 €
Tota l'altra classe de vehicles amb un pes igual o superior a 3.500 kg.
90 €

Caldrà afegir 20 €/mes per cada 1.000 o fracció que excedeixi dels 3.500 kg.


PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT DE VALÈNCIA

PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT D'ALZIRA