Tinents d'Alcaldessa

TINENTS D'ALCALDESSA

 


Per Decret d'Alcaldia 2019-4191, de 18 de juny de 2019, es nombra als següents Tinents d'Alcaldessa:

1 Sr. Josep Alandete Mayor
2 Sr. José Manuel Prieto Part
3 Sra. Carmen Vicenta Fuster Mollá
4 Sr. Nahuel González López
5 Sra. Liduvina Gil Climent
6 Sra. Alicia Izquierdo Sesé
7 Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
8 Sr. Ferran Martínez Mendoza

    Delegació d'atribucions en els Tinents d'Alcaldessa, Decret 2019-4191, de 18 de juny de 2019.