Vicent Mascarell Tarrazona
Nom Vicent Mascarell Tarrazona
Data de naixement
 
Càrrec Regidor Delegat de Turisme i Platges
vicent.mascarell@gandia.org
Currículum vitae
Títol
Declaració d'Adhesió Voluntaria al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana   
Declaració de béns i activitats
Agenda
Retribucions