Violència de gènere

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Telèfon d'atenció per a les víctimes de violència de gènere. Podeu posar-se en contacte amb:

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

 016  


NO DEIXA RASTRE. Telèfon d'informació, assessorament jurídic i atenció a víctimes de maltractaments per violència de gènere.

Centre d'Igualtat i Dona Gandia 

96 295 95 28


Telèfon de l'oficina municipal on rebre informació i assessorament.