DATOS ABIERTOS

OPEN DATA / DADES OBERTES DEPARTAMENT GESTIÓ TRIBUTARIA


PADRÓ IVTM 2018

Dades del padró de l'impost de vehícles de tracció mecànica (IVTM) del 2018

DATA ACTUALITZACIÓ: 1 de març 2018

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ TAXA FEM 2018

Dades del padró de la taxa de fem de l'exercici 2018

DATA ACTUALITZACIÓ: 1 de març 2018

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ GUALS 2018

Dades del padró de guals de l'exercici 2018

DATA ACTUALITZACIÓ: 1 de març 2018

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ TAXA FEM 2017

Dades del padró de la taxa de fem de l'exercici 2017

DATA ACTUALITZACIÓ: 1 de març 2018

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ IVTM 2017

Dades del padró de l'impost de vehícles de tracció mecànica (IVTM) del 2017

DATA ACTUALITZACIÓ:30 de juny 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ GUALS 2017

Dades del padró de guals de l'exercici 2017

DATA ACTUALITZACIÓ 30 de juny de 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ IBI URBÀ 2017

Dades del padró de l'impost de béns immobles (IBI) de l'exercici  2017

DATA ACTUALITZACIÓ 30 de juny de 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia


 

PADRÓ IBI URBÀ 2017 PER USOS CADASTRALS

Dades del padró de l'impost de béns immobles (IBI) 2017 per usos cadastrals

DATA ACTUALITZACIÓ 30 de juny de 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

PADRÓ IBI URBÀ 2017 PER BENEFICIS FISCALS

Dades del padró de l'impost de béns immobles (IBI) 2017 per beneficis fiscals

DATA ACTUALITZACIÓ 30 de juny de 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ IBI RÙSTIC 2017

Dades del padró de l'impost de béns immobles rústics (IBI) 2017

DATA ACTUALITZACIÓ 30 de juny de 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia

 

PADRÓ IBI RÙSTIC 2017

Dades del padró de l'impost de béns immobles rústics (IBI) 2017 per usos cadastrals

DATA ACTUALITZACIÓ 30 de juny de 2017

 FORMATS:

       

FONT: Departament de Gestió Tributària Ajuntament de Gandia