Certificats

CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT


Els ciutadans empadronats a Gandia podran obtenir els certificats d'empadronament (residència i convivència) de les següents formes:

ELECTRÒNICA

De forma directa a través de la seu electrònica, si té certificat digital (firma electrònica). O bé, pot sol·licitar-lo a través del formulari web (no requereix certificat digital).

TELEFÒNICA

Enviant la sol·licitud al fax

96 295 96 90

PRESENCIAL

Presentant el document en vigor (DNI, passaport, NIE...).