La Actualidad de Gandia

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL CONTRA LES DROGUES16 junio 2020El día 26 de juny de 2020, se celebra el Dia Mundial Contra les Drogues a tot el món, per a recordar-nos que la importància i els beneficis de viure sense drogues.

La ciutat de Gandia celebra el dia mundial contra les drogues, 26 de juny de 2020, reafirmant-se com la ciutat saludable que és i treballant per a, cada vegada més, previndre aquesta greu addicció que tantes i tantes vides s’emporta tots els anys.


És de gran importància seguir celebrant aquest dia perquè els ciutadans i ciutadanes siguen conscients del greu problema de salut que implica un consum de drogues. Sobretot la població més vulnerable, els i les adolescents, els quals sofreixen les conseqüències del consum de drogues, ja siga per consum d’ells mateixos com per consum dels seus progenitors.


Des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), que pertany al Departament de Sanitat i Polítiques Saludables de l’Excm. Ajuntament de Gandia (regidora Liduvina Gil); s’organitza el CONCURS DE CARTELLS: “GANDIA LLIURE DE DROGUES” on participa l’alumnat de 1r a 4t d’ESO de tots els centres educatius de la ciutat. En aquest concurs, els i les adolescents han de crear un dibuix original, en un DIN-A4, que represente el dia mundial contra les drogues afegint la frase “Dic NO a les drogues perquè...” la qual han de completar.


Aquest any, a causa de la situació que estem travessant, es deu fer tot via telemàtica però açò no ens impedirà fer tots els esforços necessaris perquè quede un cartell divulgatiu de la prevenció del consum de drogues. El departament de Sanitat i Polítiques Saludables, i en concret la Unitat de Prevenció Comunitaria de Conductes Addictives (UPCCA), segueix treballant per a previndre i conscienciar als i les més joves que el consum de drogues crea un greu perjudici, tant per a la salut física com psicològica.

Descàrrega les bases