Cita prvia

CITA PRÈVIA

En este apartat trobaràs tota la informació relacionada amb el nou sistema de cita prèvia de l'Ajuntament de Gandia.

   ¿Com sol·licitar una cita prèvia?

   Informació general

   Certificats electrònics

   Manual aplicació cita previa

   Incidències


¿COM SOL·LICITAR CITA PRÈVIA?

A través de la web


Per a l'obtenció d'una CITA PRÈVIA haurà d’accedir a ESTE ENLLAÇ
• Seleccionar adequadament el servei que s'ajuste al tràmit o gestió que Vosté necessita resoldre a l'Ajuntament, indicant en quina oficina vol ser atés, en el cas de què existisquen diverses oficines que presten el mateix servei,
• Posteriorment seleccionar el dia i l'hora, que millor se li ajuste, del calendari de cites lliures que li mostrarà el sistema.
És molt important que introduïsca les seues dades correctament i sobretot ens indique un Telèfon de Contacte i també un Correu Electrònic, on podrem contactar amb Vosté en cas de produir-se alguna afectació en el servei. Vosté mateix assignarà una contrasenya, amb la què podrà accedir posteriorment.

A través del correu electrònic
També podrà demanar la cita prèvia a través del correu electrònic citaprevia@gandia.org
Caldrà indicar el nom i cognoms i telèfon.

Telefónicament
En el cas de què no tinga un correu electrònic, podrà sol•licitar la cita prèvia telefonant al
96 295 94 00 / 010
Es recomana que es persone en l'oficina en la qual ha de realitzar el tràmit uns minuts abans de l'hora indicada.
En l'Oficina de Registre de Gandia, li validaran la cita i li entregaran un tiquet per a poder ser atés. En el display localitzat en cada taula del personal d'atenció, mitjançant el sistema de gestió de cues, s'indicarà el torn assignat en validar la seua cita prèvia.
En la resta d'oficines, comprovaran la reserva de cita i li indicaran on ha de dirigir-se per a ser atés..


 


INFORMACIÓ

En virtut de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es va establir la suspensió i interrupció dels terminis per la tramitació dels procediments de totes les entitats del sector públic.
Van quedar suspeses totes les atencions presencials en totes les oficines municipals. Excepcionalment, l’Oficina de Registre de Gandia va habilitar diverses taules per a poder tramitar:
- Certificats digitals de l’ACCV
- Registrar d’entrada les sol•licituds d’admissió a les Escoles Infantils Municipals
- Registrar d’entrada les sol•licituds de subvenció directa per a foment de l’activitat comercial i de serveis després de la crisi sanitària COVID-19
En la previsió 3a de la Resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l'Administració General de l'Estat, de data 10 de març de 2020, amb motiu de l'aprovació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, estableix: “En els serveis d'atenció al públic es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica. Per al cas d'atenció presencial serà precisa la cita prèvia i es limitarà l'aforament.”
L'Ajuntament de Gandia ha pres com a referència aquesta Resolució per a aprovar instruccions i protocols per a la reobertura de l'atenció presencial al públic.
• Sempre que siga possible, prioritzar l'atenció telefònica i telemàtica.
• Quan no siga possible l'atenció telemàtica, es recomana establir un sistema de cita prèvia per a limitar l'aforament i protegir la salut d'empleats i ciutadans.
El dia 28 d’abril de 2020 el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que estableix els principals paràmetres i instruments per a la consecució de la normalitat, articulat en quatre fases, de la 0 a la 3, amb caràcter gradual i adaptable als canvis d’orientació necessaris en funció de les dades epidemiològiques i de l’impacte de les mesures adoptades.
A partir del 2 de juny, l’activitat administrativa torna a la normalitat, i els diferents departaments municipals hauran de reincorporar-se als llocs de treball, d’acord amb el Decret 2020-3096, de 12 de maig de 2020, del regidor de l’Àrea de Govern Interior i Coordinació Administrativa en matèria de Recursos Humans.
Des de l’Ajuntament de Gandia estem treballant perquè l’administració electrònica siga una realitat. Disposem d’una seu electrònica (gandia.sedelectronica.es) a on ciutadans, associacions i empreses podran presentar qualsevol tràmit, consultar els seus registres i expedientes, presentar factures, consultar el tauler d’edictes, ... El Catàleg de Tràmits de la seu electrònica està actualitzant-se de manera permanent, i si un tràmit específic no figura publicat podrà utilitzar-se la Instància General. Per a evitar desplaçaments i esperes en les oficines municipals és aconsellable realitzar els tràmits electrònicament, els únics requisits són tindre accés a internet i disposar d'un certificat electrònic, DNIe o estar d'alta en el sistema Cl@ve.
Però no volem oblidar-nos de les persones que, no estan obligades a relacionar-se electrònicament. És per això, que s’ha habilitat un sistema de cites prèvies per a ser atesos en les oficines municipals.
Les oficines que realitzaran atenció presencial amb cita prèvia són:
• Registre de Gandia i Grau.
• Padró Municipal d’Habitants
• Pangea
• Recaptació
• Gestió Tributària
• Multes i Responsabilitat Patrimonial
• Activitats i Urbanisme
• Arxiu Administratiu


CERTIFICATS ELECTRÒNICS

Com s’ha exposat anteriorment, l’Ajuntament de Gandia excepcionalment, va obrir les Oficines de Registre de Gandia per a atendre, també amb cita prèvia, a totes aquelles persones que volien obtindre el certificat electrònic de l’ACCV per poder presentar sol•licituds i documentació telemàticament.
Durant 2 mesos, s’han expedit més de 2000 certificats i, fins el dia 10 de juliol hi ha cites prèvies per a obtindre el certificat. Per aquest motiu, en la nova aplicació de CITA PRÈVIA no es podrà reservar fins el dia 13 de juliol aquest servei. En aquests moments, estem integrant les dos agendes en la nova aplicació. En 2 setmanes es podrà visualitzar l’agenda d’aquest servei i fer reserves a partir del dia 13 de juliol.
No obstant això, si necessiteu el certificat electrònic, podreu telefonar als telèfons 96 295 94 00 – 010 o enviar un correu electrònic i sol•licitar cita prèvia. Els empleats públics li reservarà en les agendes, a partir del dia 13 de juliol, la cita prèvia de forma manual i li arribarà un correu electrònic amb la informació de la cita.


MANUAL

1. Accedir a l’aplicació de CITA PRÈVIA
2. Identificar-se amb les següents dades: Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
3. Seleccionar el servei que s'ajuste al tràmit o gestió que vosté necessita resoldre a l'Ajuntament.
4. En alguns casos, haurà de seleccionar l’oficina on vol ser atés/a (GANDIA – GRAU)
5. Posteriorment seleccionar el dia i l'hora, que millor se li ajuste, del calendari de cites lliures que li mostrarà el sistema.
6. Li arribarà un missatge al correu electrònic indicat.
Es recomana personar-se en l'oficina en la qual s'ha de realitzar el tràmit uns minuts abans de l'hora indicada en la cita prèvia.
En el cas de l'Oficina de Registre, haurà d'avisar de la seua arribada i després de comprovar la reserva, li validaran la cita prèvia entregant-li un tiquet. Haurà d'acostar-se a la taula en el display de la qual aparega l'identificatiu del tiquet.
En altres oficines municipals, no serà necessari validar la cita prèvia, bastarà que avise de la seua arribada i després de comprovar la reserva i la disponibilitat, li indicaran on serà atés.


INCIDENCIAS

Si es selecciona el servei “Certificats electrònics ACCV”, apareixerà una finestra informant que “No hi ha agendes disponibles per aquest servei”.
Si necessiteu el certificat electrònic, podreu telefonar als telèfons 96 295 94 00 – 010 o enviar un correu electrònic i sol•licitar cita prèvia. Els empleats públics reservaran en les agendes a partir del dia 13 de juliol i li arribarà un correu electrònic amb la informació de la cita.
DADES DE LES AGENDES
Al intentar reservar cita prèvia, comprovar la data de l’agenda.
Per exemple, l’atenció presencial en el Departament de Joventut es reprendrà el 15 de juny,