Borsa disseny grfic

BASES PER A LA CREACIÓ D´UNA BORSA DE PROFESSIONALS DE DISSENY GRÀFIC I COMUNICACIÓ VISUAL PER A L' EXERCICI  2020 PER A LA CIUTAT DE GANDIA

La Regidoria d’Escena Urbana i Política Festiva de l’Ajuntament de Gandia, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la  l·lustració i a empreses del sector de la comunicació visual amb la finalitat de crear una borsa professional per a cobrir les necessitats d’encàrrecs que pugen sorgir com a conseqüència de les diferents festes,  esdeveniments o actes en la ciutat de Gandia.
Per això, a través d’aquesta convocatòria, es crearà un llistat de empreses i professionals amb un ordre de prelació segons la puntuació obtinguda per cadascún, als que l’Ajuntament es dirigirà per tal de encomanar-lis  l encàrrec que necessite en cada moment.

BASES DEL CONCURS

Documentació:
Bases.

Acta definitiva.

Resolució borsa definitiva.