Cultura

CULTURA

Pg. Germanies, 13

CASA DE CULTURA

96 295 95 35

De dilluns a divendres, de 9 a 21 h i cap de setmana, segons programació

GANDIA, CREACIÓ LITERÀRIA

 

Gandia és, a hores d’ara i a tots els efectes, una ciutat literària tant per la nòmina d’escriptors que ha generat, com per la consciència, qualitat i continuïtat de la tradició literària encetada pels Clàssics valencians al segle XV.
L’Ajuntament de Gandia, amb l’objectiu de posar en valor i potenciar els recursos culturals de la ciutat, va iniciar en 2018, un projecte de turisme cultural per dotar de contingut l’edifici de l’Alqueria del duc, obert a la ciutadania i als visitants amb una programació estable de vistes guiades que permeten conèixer la importància històrica, social i cultural d’este noble espai, així com convertir l’immoble en un referent més de l’oferta cultural de Gandia.

Enllaç a la web.

GANDIA, CAPITAL CULTURAL VALENCIANA

 

Gandia és, indubtablement, una ciutat de referència entre totes les altres ciutats valencianes. Això no sols ve acreditat per la seua història passada, plena de personatges i fets singulars, sinó que se sustenta i descansa hui dia sobre una realitat econòmica, política, social i cultural potent i de qualitat. És obvi que el seu atractiu i la seua atracció com a ciutat ultrapassen de molt els límits del seu terme municipal tot creant un centre d'interés i d'influència considerable al seu voltant. Per això Gandia no s'imagina ni gestiona solament pensant en els seus propis interessos o necessitats, sinó que està obligada a prendre decisions cada dia que necessàriament acabaran afectant un territori molt més ample i que abraça des de l'àrea de les Comarques Centrals fins al turisme nacional o estranger. 

Entre totes les decisions transcendents, potser siguen les referides a l'àmbit cultural i turístic aquelles que més visibilitat i repercussió poden tindre a hores d'ara en una societat d'alta demanda i consum en aquesta matèria. És la cultura, l'oferta cultural especialment, allò que pot marcar les diferències més riques i subtils entre ciutats i territoris. En primer lloc, pel que significa motor econòmic i, en segon lloc, però no menor, perquè aporta identitat, consolida les tradicions i marca tendències de comportament sociocultural. 

Però si en l'àmbit estrictament cultural Gandia és reconeguda amb distinció arreu del territori valencià i de tot aquell altre amb qui comparteix sistema lingüístic, és pel seu indiscutible lideratge literari. Gandia és la pàtria dels clàssics de la literatura valenciana/catalana que marca una culminació des dels primers moments literaris fundacionals i que encara continua actualment amb plena vigència i salut. March, Martorell, Corella... són coneguts, reconeguts i estudiats a tot el món i Gandia, ciutat valenciana de primer ordre, pot oferir una proposta singular i interessant per visitar en directe el territori d'aquells clàssics. Tant ha apostat Gandia per aquest reconeixement des de fa anys, que el mateix ajuntament en sessió plenària de 7 de març de 2012, va considerar per unanimitat que mereix el qualificatiu de Ciutat Literària. Gandia ha mostrat sempre un especial interés en la promoció de la llengua i la dignificació de la literatura dels valencians. Des de l’any 1959, en commemoració del cinqué centenari de la mort d’Ausiàs March, convoca el premi literari en honor al poeta i promou activitats literàries. Des d’aquest punt de vista, Gandia ha fet i fa mèrits suficients per a liderar iniciatives que busquen dur més enllà els esforços globals en favor de la creació i divulgació cultural especialment vehiculada al fet literari. Gandia és, a hores d’ara i a tots els efectes, una ciutat de cita i viatge obligatori per als valencians en general, però també per a una gran part de la societat espanyola i europea que sap apreciar aquesta riquesa. A Gandia l'avalen els fets i les accions d'adés i ara com a expressió constant d'una voluntat decidida en favor de la identitat pròpia i de la seua comarca, que és tant com dir de la resta de terres valencianes. La ciutat viu en un clima estable d'expressió cultural, sovint alterat per l'excepcionalitat de convocatòries singulars, com ho foren l'Any del Tirant o l'Any dels Borja que s'aprofitaren com a escenaris i ocasions per a la crida a la participació col·lectiva oberta al món i el reforç d'autoestima social. 


A aquesta riquesa indubtable i exclusiva, se li'n suma una altra encara més internacional lligada a la família dels Borja i als seus membres més universals: el duc i sant Francesc, el papa Alexandre VI, Maria Enríquez... amb totes les connexions vaticanes i europees que permeteren transformar el ducat de Gandia del Renaixement en una xicoteta cort de riquesa i de cultura lligada al negoci de la canyamel, al poder polític nacional i al mecenatge cultural de l'aleshores considerada la primera casa senyorial valenciana, una de les "grans" entre els nobles del seu temps.

Però el pes de la tradició i la transcendència no ha de suposar, al capdavall, un llast o una reducció limitadora. Al contrari, ha de significar una plataforma d'impuls, una oportunitat singular perquè tota l'expressió cultural d'una ciutat tinga una millor via i capacitat divulgativa. La identitat, en el nostre cas, sols s'ha de fer servir de garantia de qualitat i de motor d'iniciatives. Cal mirar el futur no sols amb confiança, sinó amb l'entusiasme i el convenciment que la inversió cultural és encertada i necessària. La renovació des del compromís, la revisió des de l'estudi, la inversió des de l'economia productiva, han de ser els pilars on sustentar el futur social econòmic i, per descomptat, cultural de la ciutat. La capitalitat cultural no serà la meta sinó que forma part del nostre itinerari, però sens dubte ajudarà a mantindre i ampliar el camí que la ciutat va fent. 

La proposta que ens ha servit per a convertir-nos en la primera Capital Cultural Valenciana l'hem agrupada en tres apartats troncals: el literari, el de cultura popular i l'expositiu, que al seu torn integren altres subapartats capaços d'oferir un ample ventall d'activitats multisectorials. Però aquesta proposta no és una simple llista d'idees o accions acumulades al llarg d'un any amb l'excusa de la capitalitat. Es planteja des de l'estabilitat i voluntat de permanència com és habitual a casa nostra, tot i que s'amplia i s'enriqueix per fer-la visitable o participativa a tots els valencians com a mínim. Finalment i, per descomptat, la proposta ja naix i compta amb la col·laboració i, fins i tot, participació dels col·lectius principals de la ciutat, des de les Falles a la Setmana Santa, passant per centres educatius i associacions socioculturals de tota mena. 

GANDIA ÉS CULTURA 


 

EL FULL

Si ho desitgeu, també podeu rebre aquesta informació en format electrònic. 

Des del formulari corresponent, i introduint la vostra adreça electrònica, us podeu apuntar al servei que us enviarà puntualment El Full en format pdf. 

La manera més ràpida i ecològica d'estar al dia!

 

LLOGUER DE SALES

La Casa de Cultura Marqués de González de Quirós disposa de certes dependències amb voluntat de ser utilitzades i dotar-les de contingut estrictament cultural en benefici dels ciutadans. Tanmateix, és possible que el seu ús no siga continuat i que la programació cultural permeta la utilització dels dits espais per a qualsevol institució o personal individual que necessite puntualment infraestructures on poder realitzar reunions, convocatòries, cursos, etc. que tinguen en la Casa de Cultura la ubicació idònia per al seu desenvolupament.
Amb motiu de racionalitzar i coordinar l'ús d'aquestes instal·lacions, es veu necessari establir una sèrie de criteris per a la seua cessió, tenint en compte que d'aquesta cessió deriven una sèrie de despeses fixes (vigilància, neteja, llum, aigua, etc.) que assumeix l'Ajuntament de Gandia i que haurien de ser compensades econòmicament. 

ESPAI PREU 1/2 DIA 21% IVA TOTAL A PAGAR
Saló d'Actes (1a planta) 180 € 37,80 € 217,80 €
Sala A (2a planta) 120 € 25,20 € 145,20 €
ESPAI PREU 1 DIA 21% IVA TOTAL A PAGAR
Saló d'Actes (1a planta) 250 € 52,50 € 302,50 €
Sala A (2a planta) 180 € 37,80 € 217,80 €

Abans de presentar la sol·licitud de reserva de la sala corresponent haurà de consultar la disponibilitat d'aquesta, telèfon 96 295 96 48. En consultar la disponibilitat se l'informarà del pagament que, si escau, haja de realitzar d'acord amb el plec de condicions.  La presentació de la sol·licitud podrà realitzar-se en la seu electrònica (Tràmit G0194-SIA2093177).