Consell de la infancia

BLOC DE LA INFANCIA


El Consell de la Infància de Gandia és un òrgan de participació ciutadana,  de caràcter consultiu, format per infants de 10 a 12 anys de la ciutat.
La seua funció principal és la de formular propostes de millora del municipi, i demés queixes i suggeriments respecte als assumptes que els interessen i els afecten, als responsables polítics; per a què les tinguen en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans de ple dret, com així en tenen dret.
El Consell de la Infància es constitueix, per primera vegada, el 20 de novembre de 2018. I, actualment, està format per 12 consellers i 12 consellers que estudien 5é i 6é de Primària als següents centres educatius: Abad Sola, Borja Jesuitas, Botànic Cavanilles, Carmelitas, Cervantes, Gregori Mayans, Joan Martorell, Joan XXIII, Les Foies, M.A.S Calderón, Roís de Corella i Sant Francesc de Borja.

 Consell Infancia

 

 Decret de constitució del Consell de la infància

Delegació de funcions