centre interpretació parpalló borrell

CENTRE D'INTERPRETACIÓ PARPALLÓ BORRELL

El centre d'interpretació ambiental del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell està localitzat al punt quilomètric 9,7 de la Ctra. Gandia-Barx (CV-675) en el municipi de Gandia.

Aquest edifici té la funció de divulgar i ajudar el visitant a interpretar aspectes ambientals del paratge. En concret, els orígens dels relleus, la influència de l'aigua com a modelatge del paisatge, l'evolució que est ha presentat des de l'època del Paleolític fins a l'actualitat, la flora i fauna que ho habita, la protecció enfront dels incendis forestals i la conservació de la biodiversitat.

També s'acosta al visitant a conéixer els diferents espais naturals del municipi de Gandia i com no, la cova del Parpalló, un bé d'Interés cultural que es troba situat al paratge natural municipal.

A través de diferents recursos didàctics, panells explicatius, audiovisuals, maquetes, vitrines amb fòssils, fruits forestals, rèpliques arqueològiques, etc., el visitant pot conéixer millor els valors ambientals, paisatgístics i culturals que alberga aquest espai natural protegit, i així entendre millor els principals elements que ho han fet mereixedor de la seua protecció.

Els visitants podran gaudir d'un espai on acostar-se a la naturalesa i conéixer aquest ecosistema forestal. Els escolars a més, podran gaudir durant la seua visita de recorreguts pel medi natural, tallers didàctics relacionats amb els aspectes ambientals comentats en l'exposició i activitats diverses relacionades amb la naturalesa.

Els adults podran realitzar diferents rutes per les senderes que estan senyalitzats en el paratge i observar allò que li'ls ha explicant en el centre.

La visita en el centre es realitza explicada mitjançant monitors ambientals que detallen tota la informació del contingut museístic del centre, adaptant-la als diferents nivells de coneixements que presenten els grups visitants, millorant així la qualitat de l'explicació i la interpretació dels conceptes que es volen transmetre.

Però no obstant això, els visitants poden gaudir de la visita si volen realitzar-la individualment.