Ajudes

AJUDES

AJUDES AL LLOGUER PER A PAL·LIAR SITUACIONS D’ESPECIAL VULNERABILITAT PEL COVID19

En data 30/10/2020 s’ha publicat al butlletí oficial de la provincia de València la convocatòria per a presentar sol.licituds amb relació a les subvencions directes, en matèria d’habitatge, per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat ocasionades per la COVID-19.

Aquestes ajudes van dirigides a persones víctimes de violència de gènere, que hagen patit desnonament dels seu habitatge habitual, persones sense llar o altres persones especialmente vulnerables.

L’import de les ajudes que ha de concedir l’Ajuntament consisteix en l’aportació de fons procedents de la Generalitat, a l’empara de la subvenció de caràcter singular i excepcional concedida a l’Ajuntament, en virtut del Decret 60/2020, de 15 de maig, del Consell, d’aprovació de bases reguladores i concessió directa d’ajudes, en matèria d’habitatge, per a pal.liar situacions d’especial vulnerabilitat social per la COVID-19.

Termini de presentació de sol.licituds: del 02/11/2020 fins al 13/11/2020.

Al web de l’Ajuntament de Gandia podrá trobar un model de sol.licitud, el qual s’ha de presentar al Registre de l’Ajuntament de Gandia al següent link:

https://gandia.sedelectronica.es/dossier.2.5

Per a més informació pot dirigir-se al web de l’Ajuntament o a l’Oficina d’Habitatge i Regeneració Urbana de Gandia, o al tel 96 2959688.

RELACIÓ DE BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE LLOGUER D'ESPECIAL VULNERABILITAT COVID-19


Info

AVÍS IMPORTANT

A partir del dia 1 de juny de 2020 podràs presentar la teua sol·licitud d'ajudes al lloguer i lloguer jove per a l'any 2020 fins al dia 17 de juny inclusivament.

Telèfon de contacte : 96 295 96 88
Correu electrònic: habitatge@gandia.org
Sol·licituds via telemàtica: gandia.sedeelectrònica.es
Horari atenció: de 08:00 a 15:00 hores


 

 


ENLLAÇOS D'INTERÉS A LA GENERALITAT VALENCIANA

Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2020.

Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2020.

Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2020

Sol·licitud d'ajudes per realització de l'informe d'avaluació d'edificis. Convocatòria de 2020.


Les polítiques en matèria d’habitatge requereixen d’iniciatives i actuacions de tipus econòmic i social molt diverses i complementàries, tant per a facilitar l’accés a l’habitatge, com per al seu manteniment i rehabilitació.

En aquest apartat pots informar-te de les ajudes actualment existents oferides pels diferents organismes públics.


AJUDES AL LLOGUER

Ayudas

Per a més informació dirigisca's a l'Oficina Municipal d’Habitatge Plaça del Tirant, al costat del riu Serpis. L'ATENCIÓ PRESENCIAL ES REALITZARÀ MITJANÇANT  CITA PRÈVIA.