Habitatge

  HABITATGE

TREBALLEM PER TU!

L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Gandia és l'espai de proximitat i atenció directa al ciutadà, per a conéixer les diferents opcions que té al seu abast a l'hora de trobar un habitatge, i els tràmits que cal seguir per a acollir-se a qualsevol de les iniciatives públiques en l'àmbit de l'habitatge i la rehabilitació.


Plaça del Tirant - 46701 Gandia 

96 295 96 88  

habitatge@gandia.org 


 

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, es recomana l'atenció telefónica (962959688) o electrònica (habitatge@gandia.org).

Per a aquells casos en els quals siga necessària l'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00), haurà de reservar cita prèvia.  Es recomana personar-se únicament uns minuts abans de l'hora indicada.

S'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació dirigida a Urbanisme a través de la seu electrònica.


 

SERVEIS QUE OFEREIX

Informació sobre les promocions d'habitatge d'obra nova sotmeses a algun tipus de protecció pública, compra, lloguer o lloguer amb opció a compra promogudes per les administracions públiques o entitats privades.

Informació i gestió de sol·licituds per a l'adjudicació de promocions d'habitatge protegit, en particular la informació i gestió relativa a les promocions municipal i de l'Entitat d'Infraestruturas de la Generalitat Valenciana (EIGE).

Línia d'ajudes per a l'accés a l'habitatge, per al pagament dels lloguers, per a la rehabilitació i la renovació urbana.

Borsa d'habitatge per a incrementar l'oferta de pisos de lloguer; l'oficina fa de mediadora entre els propietaris d'habitatges lliures desocupats i aquelles persones que busquen lloguer a preu assequible amb beneficis per als dues parts.

Adhesió al Conveni d'Administradors.

G00316-Sol·licitud d'adhesió conveni d'administradors