Habitatge

  HABITATGE

TREBALLEM PER TU!

L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Gandia és l'espai de proximitat i atenció directa al ciutadà, per a conéixer les diferents opcions que té al seu abast a l'hora de trobar un habitatge, i els tràmits que cal seguir per a acollir-se a qualsevol de les iniciatives públiques en l'àmbit de l'habitatge i la rehabilitació.


Plaça del Tirant - 46701 Gandia

 

96 295 96 88

 

habitatge@gandia.org

 

De dilluns a divendres, 9:00 a 14:00 h

 

SERVEIS QUE OFEREIX

Informació sobre les promocions d'habitatge d'obra nova sotmeses a algun tipus de protecció pública, compra, lloguer o lloguer amb opció a compra promogudes per les administracions públiques o entitats privades.

Informació i gestió de sol·licituds per a l'adjudicació de promocions d'habitatge protegit, en particular la informació i gestió relativa a les promocions municipal i de l'Entitat d'Infraestruturas de la Generalitat Valenciana (EIGE).

Línia d'ajudes per a l'accés a l'habitatge, per al pagament dels lloguers, per a la rehabilitació i la renovació urbana.

Borsa d'habitatge per a incrementar l'oferta de pisos de lloguer; l'oficina fa de mediadora entre els propietaris d'habitatges lliures desocupats i aquelles persones que busquen lloguer a preu assequible amb beneficis per als dues parts.