Trmits

TRÀMITS


D'acord amb l'article 21, apartat 4, de la Llei 39/2015, "Les administracions públiques han de publicar i mantindre actualitzades en el portal web, a efectes informatius, les relacions de procediments de la seua competència, amb indicació dels terminis màxims de duració d'aquests, així com dels efectes que produeix el silenci administratiu."

L'art. 66.6 de la Llei 39/2015 estableix que "Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats". Únicament podrà utilitzar-se el model de "Instància General" quan no existisca un model específic.


Des d'aquest enllaç, es podran consultar els procediments i descarregar els models d'instàncies normalitzades.  

 

No serà necessària la presentació de la instància normalitzada quan el registre es realitze a través de la seu electrònica. Després d'emplenar el formulari online i aportar la documentació (obligatòria i/o addicional), es procedirà al registre electrònic, podent descarregar, en aqueix moment, la instància signada i el justificant del registre.

 Trmit Codi SIA Departament Tramitaci Termini de presentaci
G00200-Sollicitud per a optar al lloguer d'una plaa de garatge del prquing municipal de l'Escoleta Districte de Corea1931672PATRIMONI - 962959460 - contratacion.patrimonio@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment
G00136-Sollicitud de bonificaci ICIO2323764URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaTermini mxim d'1 any desprs de la finalitzaci de les obres.
G00135-Sollicitud d'actuaci urbanstica2279321URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00134-Sollicitud de recepci d'obres d'urbanitzaci2279324URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00133-Sollicitud d'aprovaci d'un Projecte de Compensaci2279323URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00132-Sollicitud de modificaci de Planejament de Desenvolupament de l'Ajuntament de Gandia2279320URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00131-Sollicitud d'aprovaci de Planejament de Desenvolupament de l'Ajuntament de Gandia2279318URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00130-Sollicitud de modificaci del Planejament General Ajuntament de Gandia2279317URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00185-Sollicitud de Declaraci de runa2279325URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00184-Declaraci responsable de segona ocupaciPENDENT D'ASSIGNARURBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00183-Declaraci responsable de primera ocupaciPENDENT D'ASSIGNARURBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00182-Declaraci responsable per a execuci d'obres en locals sense modificaci substancial de l'ACTIVITAT2300822ACTIVITATS - 962959472 - activitats@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00180-eclaraci responsable per a execuci d'obres en ACTIVITATS (excepte en Llicncies Ambientales i Autoritzaci Administrativa d'establiments pblics)2300807ACTIVITATS - 962959472 - activitats@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G000180-Declaraci responsable execuci obres de reforma i construccions2263190URBANISME - 962959452 - urbanisme@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment, amb anterioritat a l'inici de les obres.
GA0007-Autoritzaci als Serveis Econmics de l'Ajuntament per a sollicitar certificats a travs de la Plataforma d'Intermediaci de Dades per a la tramitaci d'ajudes municipalsNCSERVEIS ECONMICSPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment
GA0012-Autoritzaci al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament per a sollicitar certificats a travs de la Plataforma d'Intermediaci de Dades per a la tramitaci d'ajudes municipalsNCRECURSOS HUMANSPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment
GA0002-Autoritzaci al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament per a sollicitar certificats a travs de la Plataforma d'Intermediaci de Dades per a la tramitaci d'ajudes municipalsNCBENESTAR SOCIAL - C. Carmelites, 2 baixPresencialEn qualsevol moment
GA0001-Autoritzaci per a realitzar trmits presencialsNCTOTSPresencialEn qualsevol moment.
G00224 - Devoluci d'ingressos - UPG2308057UPG - Plaza Loreto, 3 - 96 295 95 15 - upg@gandia.orgPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
GA0011-Autoritzaci per a presentar un trmit electrnicNCSEU ELECTRNICAElectrnicaEn qualsevol moment.
GA0010-Autoritzaci realitzaci trmit electrnic G00314NCSEDE ELECTRNICAElectrnicaEn cualquier momento
G00016-Sollicitud d'ocupaci de la via pblica (contenidors, bastides, altres installacions)2261788MOBILITAT - Gran Via Castell de Bairen, nmero 1 - 96 295 96 63Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment. Aquesta autoritzaci se sollicitar, excepte en cas d'urgncia, almenys, amb 3 DIES D'ANTELACI.
G00015-Sollicitud d'accs a la informaci pblica pels ciutadans2260409MODERNITZACI - Pl. Ajuntament, 1 2a planta - 96 295 98 00Presencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00005-Sollicitud d'elecci del mitj de comunicaci1151217REGISTREPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.
G00004-Aportaci de documents2103315S'assignar al Departament que, en cada cas, correspongaPresencial / ElectrnicaEn qualsevol moment.