Recollida d'animals

RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS

 

+ Información en la web http://www.corralet.com/es/recogidas/


Primer esborrany del Plec de Condicions del Servei de Recollida d'Animals de l'Ajuntament de Gandia

Pots descarregar-te ací el plec tècnic (proposta 1)

Pots descarregar-te ací el plec tècnic (proposta 2)Ordenances relacionades:

Últim Informe

Entre el 01/07/2019 i el 31/07/2019

Animals que segueixen a les instal·lacions: 3 gats, 16 gossos
Animals recollits: 21 gats, 11 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 3 gossos
Animals adoptats / acollits: 17 gats, 4 gossos, 
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 13 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0


Informes anteriors

Entre el 01/07/2019 i el 31/07/2019

Animals que segueixen a les instal·lacions: 3 gats, 16 gossos
Animals recollits: 21 gats, 11 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 3 gossos
Animals adoptats / acollits: 17 gats, 4 gossos, 
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 13 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/06/2019 i el 30/06/2019

Animals que segueixen a les instal·lacions: 15 gossos
Animals recollits: 17 gats, 11 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 5 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 4 gossos
Animals adoptats / acollits: 16 gats, 4 gossos, 
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 17 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia:
0

Entre el 01/05/2019 i el 31/05/2019

Animals que segueixen a les instal·lacions: 1 gat, 18 gossos
Animals recollits: 21 gats, 17 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gat, 3 gossos
Animals adoptats / acollits: 10 gats, 6 gossos, 1 cavall
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 13 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gats
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 2 gossos

Entre el 01/04/2019 i el 30/04/2019

Animals que segueixen a les instal·lacions: 0 gats, 13 gossos, 1 cavall
Animals recollits: 9 gats, 10 gossos, 1 cavall
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 0 gats, 1 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: o gats, 1 gos
Animals adoptats / acollits: 8 gats, 7 gossos
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 12 gates
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/03/2019 i el 31/03/2019

Animals que segueixen a les instal·lacions: 0 gats, 11 gossos
Animals recollits: 3 gats, 13 gossos, 1 au
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 0 gats, 7 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: o gats, 1 gos
Animals adoptats / acollits: 0 gats, 5 gossos, 1 au, 1 cavall
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 15 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat, 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0 gats, 0 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0 gats, 3 gossos

Entre el 01/02/2019 i el 28/02/2019

Animals recollits: 6 gats, 9 gossos, 1 cavall
Animals que segueixen a les instal·lacions: 11 gossos, 1 cavall
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 2 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 3 gossos
Animals adoptats / acollits: 5 gats, 7 gossos,
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 39 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat, 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/01/2019 i el 31/01/2019

Animals recollits: 1 gat, 20 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 15 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 2 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gos
Animals adoptats / acollits: 1 gat, 17 gossos,
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 15 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: -
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gat,1 gos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/12/2018 i el 31/12/2018

Animals recollits: 7 gats, 7 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 14 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 1 gat, 1 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gossos
Animals adoptats / acollits: 6 gats, 5 gossos,
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 28 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: -
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0 

Entre el 01/11/2018 i el 30/11/2018

Animals recollits: 5 gats, 12 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 1 cavall, 15 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gat
Animals adoptats / acollits: 8 gats, 8 gossos,
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: - gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gossos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gat, 1 gos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0 

Entre el 01/10/2018 i el 31/10/2018

Animals recollits: 15 gats, 13 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 17 gossos, 4 gats
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 1 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 4 gossos
Animals adoptats / acollits: 10 gats, 4 gossos,
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 20 gats

Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gos, 1 gat
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/09/2018 i el 30/09/2018

Animals recollits: 6 gats, 8 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 13 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 2 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 0
Animals adoptats / acollits: 6 gat, 14 gossos,
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 10 gats
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 3 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0 

Entre el 01/08/2018 i el 31/08/2018

Animals recollits: 10 gats, 25 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 22 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 9 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip:  1 gos
Animals adoptats / acollits: 10 gats, 4 gossos
Gates esterilitzades i retornades a la colònia: 23
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gossos, 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gat, 2 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia:0

Entre el 01/07/2018 i el 31/07/2018

Animals recollits: 23 gats, 22 gossos, 2 aus
Animals que segueixen a les instal·lacions: 1 gat, 15 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip:  1 gat, 2 gossos
Animals adoptats / acollits: 21 gat, 28 gossos, 2 aus
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gos,  1 equí
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 2 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 6 gossos

Entre el 01/06/2018 i el 30/06/2018

Animals recollits: 15 gats, 17 gossos, 1 poni, 1 tortuga
Animals que segueixen a les instal·lacions: 26 gossos, 1 poni
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 1 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip:  0
Animals adoptats / acollits: 1 gat, 9 gossos, 1 tortuga
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gossos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/05/2018 i el 31/05/2018

Animals recollits: 17 gats, 11 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 24 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 4 gossos
Animals adoptats / acollits: 4 gats, 8 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 3 gats
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/04/2018 i el 30/04/2018

Animals recollits: 13 gats, 27 gossos
Animals que segueixen a les instal·lacions: 28 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 4 gossos
Animals adoptats / acollits: 8 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 3 gats, 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 2 gossos

Entre el 01/03/2018 i el 31/03/2018

Animals recollits: 5 gats, 17 gossos, 1 cavall
Animals que segueixen a les instal·lacions: 18 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 6 gossos, 1 cavall
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gats, 5 gossos
Animals adoptats / acollits: 2 gats, 2 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gats
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/02/2018 i el 28/02/2018

Animals recollits: 3 gats, 13 gossos, 2 ponis, 1 au
Animals que segueixen a les instal·lacions: 1 gat, 14 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gos
Animals adoptats / acollits: 2 gats, 6 gossos, 1 poni
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 0
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gos, 1 cavall, 1 poni
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/01/2018 i el 31/01/2018

Animals recollits: 1 gat, 12 gossos, 2 furons, 1 au
Animals que segueixen a les instal·lacions: 10 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gat, 1 gos, 1 furó, 1 au
Animals adoptats / acollits: 1 gat, 8 gossos, 1 furó
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: -
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 6 gossos

Entre el 01/12/2017 i el 31/12/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 03/01 al 31/12): 2 gats, 10 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 5 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 9 gats
Animals adoptats / acollits: 3 gats, 13 gossos, 1 porc, 1 ruc
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gats, 2 gossos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 2 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/11/2017 i el 30/11/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 03/01 al 31/10): 1 gat, 7 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gossos
Animals adoptats / acollits: 12 gats, 7 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 7 gats
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gat, 2 cavalls
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/10/2017 i el 31/10/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 3 de gener al 31 d'octubre): 8 gats, 9 gossos, 1 porc
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 9 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gat, 1 gos
Animals adoptats / acollits: 8 gats, 10 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/09/2017 i el 30/09/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 03/01 al 30/09): 2 gats, 15 gossos, 1 ruc
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 6 gats, 2 gossos
Animals adoptats / acollits: 9 gats, 13 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 8 gats, 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 2 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

Entre el 01/08/2017 i el 31/08/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 3 de gener al 31 d'agost): 1 gat, 13 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 4 gossos
Animals adoptats / acollits: 17 gats, 13 gossos, 3 cavalls, 1 mustèlid
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gats, 2 gossos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 0

 Entre el 01/07/2017 i el 31/07/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 3 de gener al 31 de juliol): 4 gats, 13 gossos, 1 ruc
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 6 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gats i 3 gossos
Animals adoptats / acollits: 9 gats, 8 gossos i 4 cavalls
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 2 gats, 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gat
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 3 ponis

Entre el 01/06/2017 i el 30/06/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 3 de gener al 30 de maig): 4 gats, 10 gossos, 3 cavalls i 3 ponis
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 6 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 4 gats i 3 gossos
Animals adoptats / acollits: 12 gats, 12 gossos i 1 au
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 3 gats, 4 gossos i 1 au
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 0
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 2 gossos

Entre el 01/05/2017 i el 31/05/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions (del 3 de gener al 30 de maig): 10 gats, 14 gossos, 3 cavalls i 3 ponis
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 2 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gos
Animals adoptats / acollits: 12 gats, 6 gossos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 3 gats, 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 1 gat, 3 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 1 gos

Entre el 01/04/2017 i el 30/04/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 2 gats, 14 gossos, 1 cavall i 2 ponis
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 5 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 3 gats i 5 gossos
Animals adoptats / acollits: 16 gats, 9 gossos, 1 rèptil
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: cap
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: cap
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 2 gossos

Entre el 16/03/2017 i el 31/03/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 3 gats, 9 gossos, 1 cavall i 1 poni
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gos
Animals adoptats / acollits: 4 gossos, 1 cabra, 1 camaleó i serp pitó
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: cap
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: cap
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 1 gos

Entre el 01/03/2017 i el 15/03/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 2 gats i 9 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: cap
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gossos
Animals adoptats / acollits: 1 gos
Animals morts / eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat i 1 gos
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: cap
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 1 gos

Entre el 15/02/2017 i el 28/02/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 1 gat i 9 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: cap
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gats i 1 gos
Animals adoptats / acollits: cap
Animals eutanasiats per malalties irreversibles: cap
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 4 gossos
Animals amb xip a nom de l'Ajuntament de Gandia: 3 gossos

Entre el 01/02/2017 i el 14/02/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 1 gat i 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: cap
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 2 gats i 1 gos
Animals adoptats / acollits: cap
Animals eutanasiats per malalties irreversibles: cap
Animals retornats directament al seu propietari per la policia local de Gandia: 4 gossos

Entre el 01/01/2017 i el 15/01/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 1 gat i 3 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 2 gossos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gat
Animals adoptats: 2 gats

Entre el 15/01/2017 i el 31/01/2017

Animals recollits i que segueixen a les instal·lacions: 2 gats i 4 gossos
Animals retornats al seu propietari que tenien xip: 1 gos
Animals retornats al seu propietari que NO tenien chip: 1 gat
Animals adoptats: 1 gat i 3 gossos
Animals eutanasiats per malalties irreversibles: 1 gat i 1 gos