Trmits

TRÀMITS


Fitxa

informativa

(no requereix certificat)

Presentació electrònica

(requereix certificat digital)
Presentació presencial Únicament persones físiques
(requereix cita prèvia)
Tràmit

GC0004-Sol·licitud de còpia de l'atestat de la policia
G00016-Sol·licitud d'ocupació de via pública

G00104-Sol·licitud de targeta d'armes 4a categoria

G00106-Sol·licitud de comandament de carrers peatonals

G00107-Sol·licitud de targeta i/o zona d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 

G00108-Sol·licitud de targeta especial aparcament tipus "A"

G00117-Sol·licitud d'autorització d'estacionament en zona regulada

 

LLICÈNCIES D'AUTO-TAXI 

Fitxa informativa

(no requereix certificat)

Presentació electrònica

(requereix certificat digital)

Presentació 

presencial

(requereix cita prèvia)
Tràmit

G00261-Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'AUTO-TAXI
G00262-Sol·licitud de substitució de vehicle d'AUTO-TAXI

G00263-Sol·licitud de revisió d'AUTO-TAXI

G00264-Sol·licitud de renovació del permís municipal de d'AUTO-TAXI 

G00265-Sol·licitud de duplicat de llicència del vehicle AUTO-TAXI

G00266-Sol·licitud de duplicat del permís municipal de conductor d'AUTO-TAXI

G00267-Sol·licitud de transmissió de llicència d'AUTO-TAXI
G00268-Comunicació alta laboral de conductor d'AUTO-TAXI
G00269-Comunicació de modificació de la situació laboral del conductor d'AUTO-TAXI
G00270-Comunicació de canvi del domicili del titular/conductor de la llicència d'AUTO-TAXI
Trámite externo-Procediment per a l'expedició de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi (primera expedició, renovació, robatori, pèrdua o substitució del vehicle)
Trámite externo-Procediment per a la renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi o reimpressió de targeta identificativa per robatori amb denúncia


Tramitació presencial o telemàtica?

Les persones físiques que no hagen triat relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Gandia, d'acord amb l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, podran personar-se en les Oficines d'Assistència en matèria de Registres per a presentar els tràmits presencialment.

Hauran de presentar els tràmits de manera telemàtica, les persones físiques que així ho hagen triat i les obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Gandia en virtut de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015.
 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  • Es recomana la utilització de l'explorador CHROME.
  • La presentació de sol·licituds i documentació haurà de realitzar-se en el tràmit electrònic publicat a aquest efecte.

Si en el "Catàleg de tràmits" de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia no figura publicat el tràmit específic podrem utilitzar la "Instància General"

L'art. 66.6 de la Llei 39/2015 estableix que "Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats". Únicament podrà utilitzar-se el model de "Instància General" quan no existisca un model específic.

  • En l'apartat de "Informació" podrà comprovar els documents que s'han d'aportar en cada tràmit.
  • No serà necessari "Descàrrega Instància", únicament haurà d'emplenar el formulari del tràmit (En el cas que siga obligatori, la instància figurarà en el llistat de documents que han de presentar-se)


TRAMITACIÓ PRESENCIAL

  • En els casos de tramitació presencial, la persona interessada haurà d'aportar els documents que, en cada cas, es requerisquen.
  • Únicament haurà d'aportar la instància normalitzada que figura en cada tràmit si no pot personar-se en les Oficines de Registre a realitzar la presentació de la sol·licitud.
  • Si vosté no pot presentar el tràmit en les oficines de registre, haurà d'autoritzar la persona que haja de presentar-ho. En cada sol·licitud figura un apartat per a realitzar aquesta autorització. També podrà presentar l'autorització GA0001.