Dona i Igualtat

IGUALTAT, DIVERSITAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES


EDIFICI TOSSAL

C/ Tossal nº 8 - Planta 4

96 295 95 28

De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

igualtatgandia.org


       

PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA

Mitjançant Decret 2018-3383, de 6 de juny de 2018, del Regidor de Govern delegat de l'àrea d'Administració, Modernització i Govern Obert va aprovar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes per al personal de l'Ajuntament de Gandia.

Document complet


Què oferim?

En el Centre d'Igualtat i Dona pots trobar els següents serveis, tots ells gratuïts i confidencials:

 

Assessoria jurídica i amb acompanyament i seguiment de tràmits legals per a dones, per part del lletrat de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte.

Informació sobre els drets de la víctima i drets específics per a dones immigrants.

Suport psicològic a les dones, per a superar les conseqüències de violència de gènere.

Orientació psicològica per a xiques joves per a prevenir i superar situacions de violència de gènere en les xiques menors d'edat.

Informació i gestió d'ajudes i recursos d'atenció social:

Orientació i gestió dels recursos socials als quals tens dret.

Tramitació del telèfon d'emergència per a situacions de risc.