rgan Ambiental

ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL


Creat per D.2016-4019, de 30 de juny de 2016. Decret.2016-4019.OATM

Informat a la Junta de Govern de la ciutat de Gandia el 4/07/2016 i al Ple de l'Ajuntament el 14/07/2016.

Actualització membres components per a la legislatura 2019-2023 per D. 2020-5097 de 10 d'agost de 2020. DECRET 2020-5097 [DECRET designació membres Comissió tècnica OATM]

 
EXPT. DENOMINACI
PP-850 73a MOD PGRedistribuci zones verdes de la platja, c/ Legazpi
PP-852 PRI El lamoPla de Reforma Interior El lamo
PP-851 85a. MOD PGAlineacions illa 281 del sl urb de Benipeixcar
PP-843 83a. MOE PGRedistribuci zarxa primria zona Ros de Corella
PP-844 82a. MOD PGOrdenana reguladora de la subdivisi d'habitatges i canvis d's a la platja de Gandia
PP-726 84a. MOD PGOrdenaci c/ Eivissa del Grau de Gandia
PP-842 81a. MOD PGTrasters
PP-824 ED platja NordEstudi de detall de la illa 27 de la platja de Gandia
PP-812 80a. MOD PGModificaci d'alineacions i altres determinacions del sl industrial Silos
PP-826 72a. MOD PGCanvi d's de la parcella del camp de futbol La Banyosa
PP-825 71a. MOE PGCanvi d's de la parcella EQP-1 del Sector Les Foies
PP-807 ED FoiesEstudi de detall de la illa A-3 del Sector Les Foies
PP-792 76a. MOD PGHabilitaci d'Estudis de Detall a la platja Nord
PP-801 79a. MOD PGReordenaci i urbanitzaci Sector IV - Barranc
PP-799 77a. MOD PGModificaci de l'ordenaa de rtols, Pals publicitaris
PP-791 75a. MOD PGNormativa gasolinres
PP-785 74a. MOD PGReordenaci illes D i E del PP Benieto - Ciutat del Transport
PP-788 70a. MOE PGREversin parcial 55a. MOE PG - Xarxa primria educativa