Trmits i seu electrnica

 

NORMATIVA MUNICIPAL 

INSTÀNCIES NORMALITZADES

 

FAQS 

 VIDEOS
 

SEU ELECTRÒNICA I

TAULER D'ANUNCIS

INFORMACIÓ ADMINISTRACIÓ

ELECTRÒNICA  

 


ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÉS


 

OFICINA VIRTUAL TRIBUTÀRIA

(Impostos delegats)

RED SARA


 

En compliment de l'exigència legal d'implantar  l'Administració Electrònica en les relacions amb la resta d'Administracions Públiques,  la direcció de correu electrònic de l'Ajuntament de Gandia on es poden  fer efectives les notificacions i comunicacions és

notificacions@gandia.org


Decret 2017-0737 d'habilitació correu electrònic