Trmits i seu electrnica

TRÀMITS ADMINISTRATIUS


Accedeix a l'apartat de "Guies i documents" i comprova la documentació que ha de presentar-se amb cada tràmit.

També figura el model de la instància en format PDF per si el tràmit es presenta en les Oficines de Correus.

Accedeix directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia i presenta els teus escrits, sol·licituds i documentació.

Es requereix prèvia identificació mitjançant certificado digital. SECCIÓ AJUDA

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org


Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

CERCADOR DE TRÀMITSEn fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:Procediment Departament Forma de presentaci Termini de presentaci
GD0012-COMUNICACI DADES CONSTRUCTORACTIVITATS / URBANISME - activitats@gandia.org / urbanisme@gandia.org - 96 295 94 72 96 295 94 52Electrnica / PresencialContinu
GD0011-CERTIFICAT TCNIC PER A l'EXPEDICI DE LA DECLARACI RESPONSABLE DE SEGONA O POSTERIOR OCUPACIACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0007-COMUNICACI CANVI TITULARITAT LLICNCIES D'OBERTURA D'ACTIVITATS SOTMESES A LA LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBREACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0006-COMUNICACI DE CANVI DE TITULARITAT LLICNCIES D'OBERTURA D'ACTIVITATS SOTMESES A la LLEI 6/2014, DE 25 DE JULIOLACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0005-CONFORMITAT CESSI DE DRETS TRAMITACI EXPEDIENTS D'ACTIVITATSACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0004-CERTIFICAT PER A DETERMINAR LA INCLUSI DE L'ACTIVITAT EN EL RGIM DE COMUNICACI D'ACTIVITAT INNCUAACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0003-MODEL DE CERTIFICACI DE L'ASSEGURANA DE RESPONSABILITAT CIVILACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0002-DECLARACI RESPONSABLE DEL TCNIC/A RESPONSABLE DE LA DIRECCI DE LES OBRESACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
GD0001-DECLARACI RESPONSABLE DEL/DE LA TCNIC/A COMPETENT PROJECTISTAACTIVITATS - activitats@gandia.org - 96 295 94 72Electrnica / PresencialContinu
G00107-Sollicitud de targeta i/o zona d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitatTRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
GC0001-Sollicitud de certificat o informe (sempre que no figure publicat el trmit especfic)informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
GC0004-Sollicitud de cpia de l'atestat de la policiaSEGURETAT CIUTADANA - policia@gandia.org - 96 287 88 00 - 092Electrnica / PresencialContinu
GC0024-Sollicitud de certificat de no exercir cap activitatTRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
GC0025-Sollicitud d'informe sobre les condicions d'habitabilitat per reagrupament familiar.SEGURETAT CIUTADANA - policia@gandia.org - 96 287 88 00 - 092Electrnica / PresencialContinu
GC0026-Solicitud de certificat de distncia.URBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrnica / PresencialContinu
GC0029-Sollicitud de certificat d'assistncia i/o pagament preu pblic "Escoles Infantils Municipals"EDUCACI - educacio@gandia.org - 96 295 94 63Electrnica / PresencialContinu
G00025-Sollicitud de cancellaci de la inscripci en el Registre d'Unions de fet de l'Ajuntament de Gandia (inscripcions anteriors a 26/02/2013)UNIONS DE FET - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
GC0016-Sollicitud de certificat d'anullaci de la inscripci en el Registre d'Unions de FetUNIONS DE FET - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
GC0015-Solicitud de certificado de inscripcin en el Registro de Uniones de HechoUNIONS DE FET - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrnica / PresencialContinu
G00007-Sollicitud alta usuari/a WIFIINFORMTICAElectrnica / PresencialContinu
G00270-Comunicaci canvi domicili titular/conductor Llicncia AUTO-TAXITRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
G00269-Comunicaci modificaci situaci laboral de conductor d'AUTO-TAXITRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
G00268-Comunicaci alta laboral de conductor d'AUTO-TAXITRNSIT I MOBILITAT - transitmobilitat@gandia.org - 96 295 96 94Electrnica / PresencialContinu
G00026-Comunicaci danys per fauna silvestreSERVEI D'AGRICULTURA - agricultura@gandia.org - 96 295 94 97Electrnica / PresencialContinu
G00017-Comunicaci parcella rstica abandonadaSERVEI D'AGRICULTURA - agricultura@gandia.org - 96 295 94 97Electrnica / PresencialContinu