Manteniment

SERVEIS BÀSICS AL CIUTADÀ I QUALITAT URBANA


Per a qualsevol incidència o reparació, podeu posar-se en contacte:

 C. Carmelites, 2 (1a planta)

EDIFICI MERCAT

 96 295 95 54Els serveis municipals inclosos són els següents:

FEM


NETEJA VIÀRIA

CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES
"asfalt, voreres, jocs infantils, mobiliari urbà"

ENLLUMENAT PÚBLIC
FONTS PÚBLIQUES I ORNAMENTALSMANTENIMENT D'EDIFICIS
"Ascensors, extintors, refrigeració,
obra, cristalleria, fontaneria, fusteria,
pintura, electricitat, neteja"


 

RECOLLIDA SELECTIVA

 

 

SEPARAR PER A RECICLAR. Què és el punt verd?

  

El punt verd és un símbol que porten els envasos i que indica que el fabricant compleix la llei i col·labora amb el finançament del sistema que permet, amb l'ajuda dels ciutadans, la recuperació dels envasos per a fer possible el seu reciclat. Trobareu aquests símbols en envasos de plàstic, llaunes, brics, envasos de cartó i paper, envasos de vidre.

 
RECICLAR ÉS POSSIBLE, DEPÉN DE TU

La teua col·laboració és imprescindible per a cuidar el medi ambient

 

 VIDRE

Deixeu els envasos dins del contenidor sense bossa, sense taps ni líquids i abans de les 23 h per a evitar sorolls i no molestar els veïns.

Una tona de vidre reciclat estalvia 1.200 kg de matèries primeres i 100 kg de petroli. Reciclar el vidre disminueix la contaminació atmosfèrica en un 20% i la de les aigües en un 50%.

Els tubs fluorescents són altament contaminants perquè contenen mercuri, han de portar-se a l'ecoparc, o bé a la vostra botiga d'electricitat perquè allí sabran què fer amb ell.

Envasos que SÍ que podem

dipositar en els contenidors

Envasos que NO podem dipositar 

en els contenidors

Vidre

Botelles de vi, cava, licors...

Envasos de vidre de perfums i colònies, pots de melmelada, conserves vegetals...

Bombetes i tubs fluorescents

Porcellana i ceràmica

Cristall de finestres o espills, gots, copes de cristall, taps, suros...

 PAPER

Dipositeu els envasos grans de paper cartó doblegats dins del contenidor; si els deixeu fora, no es reciclaran.

Reciclar paper i cartó suposa un estalvi del 85% del consum d'aigua, el consum d'energia i es redueix un 65% de matèries primeres.

Si teniu un comerç i genereu grans quantitats de paper cartó, utilitzeu el Servei de Recollida porta a porta, si existeix al vostre barri.

Envasos que SÍ que podem

dipositar en els contenidors

Envasos que NO podem dipositar 

en els contenidors

Tots els envasos i caixes de cartó i paper (caixes de galetes, de cereals, de sabates, etc.)
Periòdics, llibres, revistes i bosses de paper

Paper d'alumini, brics.

Bolquers, tovallons i mocadors de paper bruits, cartó i paper tacat d'oliENVASOS

Podeu utilitzar les bosses de plàstic dels comerços per a dipositar els envasos del contenidor groc.
Reciclar l'alumini és important perquè si el vessem, no es degrada.
Dipositeu els envasos sense taps ni líquids.
Mai no abandoneu els envasos al costat del contenidor.

Envasos que SÍ que podem

dipositar en els contenidors

Envasos que NO podem dipositar 

en els contenidors

Botelles i envasos de plàstic, botelles d'aigua, de refrescs, de iogurt, brics, safates de porexpan, productes de neteja, bosses de plàstic, etc.
Envasos metàl·lics, llaunes, safates d'alumini, esprais buits

Deixalles orgàniques, bolquers, cap envàs de cartó, ni llibres ni similars, ni vidre, poals, discs, VHS, perxes.
Roba i calçat, joguets, xicotets electrodomèstics
Esprais plens, pots metàlics de pintures o productes químics, pneumàtics, etc.

ROBA

La recollida de roba i calçat s'impulsa i es posa en funcionament en 2003.
S'instal·laren 12 contenidors en 2003 i s'assoliren els 19 contenidors en 2008.

OLI

PILES

En total, hi ha al voltant de 60 punts on es poden deixar els tubs fluorescents, focus i halògens instal·lats en centres públics i empreses.