Arxiu

ARXIU MUNICIPAL DE GANDIA


L'Arxiu Municipal Administratiu (AM@) és la unitat al servei de l'Administració municipal i de tota la ciutadania encarregat de la millora de producció administrativa municipal i de la gestió de la informació i documentació més recent generada per l'Ajuntament de Gandia. Per a una gestió i organització més especialitzada dels procediments administratius i dels documents, l'Ajuntament va optar el 2007 per integrar l'Arxiu Administratiu en l'Àrea de Modernització i Administració sota la dependència de la Secretaria General.

En l'actual societat digital, l'Ajuntament ha de mirar cap a la producció documental i l'administració electrònica com a un dels principals actius i motors de la modernització (especialment arran de l'aprovació de la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic de la Ciutadania als Serveis Públics). Necessitem evolucionar del concepte de custodiar documents cap al compromís de gestionar documents; participar activament en el disseny, racionalització i simplificació dels processos administratius i en apropar els processos d'activitat a la ciutadania.

L'Arxiu Municipal està integrat funcionalment per les àrees següents, bé que compartint sistemes, criteris i coordinació tècnica: l'Arxiu Municipal Administratiu i l'Arxiu Històric de la Ciutat.

  • L'Arxiu Municipal Administratiu gestiona la documentació municipal activa i recent, i ajuda a simplificar, agilitzar i racionalitzar els procediments i la informació, tot integrant la gestió documental en el treball administratiu i de serveis de l'organització. Tracta i disposa dels documents per a garantir els drets de la ciutadania. S’hi integra en l'Àrea de Modernització, Administració i Govern obert.
  • L'Arxiu Històric de la ciutat de Gandia gestiona els documents municipals amb més de 20 anys d’antiguitat fins al segle XIV; una cinquantena de fons de diferents procedència (notariat, empreses, associacions, erudits, famílies...) així com les col•leccions municipals de materials en formats especials (fotografies, documents audiovisuals i sonors, cartells, etc). Es troba integrat a l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques.

 

ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU DE GANDIA

Documentació municipal activa i recent,

reenginyeria documental.

 

ARXIU HISTÒRIC DE GANDIA

Documentació històrica i semiactiva. Fons

i col·leccions de la ciutat.