Agenda

AGENDA

En honor de la transparència que aquest govern progressista de Gandia vol aplicar a l’Administració pública, l’agenda de l’alcaldessa serà pública, de manera que tots els ciutadans podran saber en cada moment què està fent la primera autoritat de la ciutat.


Dintre de l’ordenació de l’agenda, un matí a la setmana estarà destinat a la recepció de ciutadans de Gandia. Si vols ser rebut per l’alcaldessa, cal sol·licitar-ho per Registre d’Entrada a la planta baixa de l’Ajuntament de Gandia, i explicar els assumptes a tractar i les dades personals per a poder contactar.