Recaptaci, Tributs i Multes

ACTUALITAT


C. Duque Carlos de Borja, 17

De octubre a mayo: De lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 h. y lunes, de 16:30 a 18:00 h.
De junio a septiembre: De lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 h

RECAPTACIÓ

96 295 94 10

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

96 295 94 11


També pot dirigir-se a la Diputació Provincial de València, en virtut del Conveni de Col·laboració.


Consulta directament en la web de Diputació

 

En virtut d'Acord de l'Ajuntament Ple de Gandia de 7 de març de 2012, es troba delegada en la Diputació Provincial de València la recaptació executiva municipal així com la recaptació voluntària municipal dels següents impostos:
  • Impost de Béns immobles de naturalesa urbana i rústica
  • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
  • Impost d'activitats Econòmiques
  • Taxa de recollida domiciliària de fem
  • Taxa de Guals

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

DESCARREGA EL PDF 

FORMAS DE PAGAMENT


Per a conéixer les formes de pagament dels tributs municipals de gestió delegada en Diputació Provincial de València pot accedir ací.

Quant a la resta de tributs, no delegats, podran abonar-se en les entitats bancàries col·laboradores, a través d'internet o en qualsevol de les seues oficines.    

Així mateix, les cartes de pagament emeses per l'Ajuntament de Gandia, podran abonar-se prèvia identificació del codi de barres en l'aplicació de
CaixaBank.

AJORNAMENTS / FRACCIONAMENTS


Pot sol·licitar l'ajornament i/o fraccionament dels tributs de gestió delegada en la Diputació Provincial de València.

Per a presentar sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament dels tributs no delegats, fes clic ací.