Esports

Notícies

ACTUALITAT

BASES "MOSTRA FOTOGRAFICA L´ESPORT NO ES RENDEIX"
PROTOCOL D´US DE LES IIDDMM – TEMPORADA 2020/2021
Normés d´Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals - Fase 1
-Horari Festius Instal·lacions Esportives

ESPORTS

ICONO CAMPO FUTBOLAv. dels Esports, 4

 icono teléfono96 295 96 96

 

icono de reloj

Matins: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h
Vesprades: de dilluns a dimecres,
de 17 a 19h
Juny, Juliol, agost i setembre: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

INFORMACIÓ PISCINA CONVERTIBLE - BANY LLIUREQuè és el Servei d'Esports municipal?

ICONO copa

El Servei d'Esports municipal és l'encarregat de la promoció esportiva en la ciutat en totes les seues facetes: esport base, competició, salut, recreació, etc. Així com de les propostes de noves instal·lacions i manteniment de les existents.

Disposa d'un organ consultiu format per un representant de cada grup polític amb representació municipal i el mateix nombre de representants de clubs.

Tots els clubs de la ciutat han d'estar donats d'alta en l'Ajuntament segons la Carta de Participació Ciutadana.

Misió del Servei d'Esports municipal


ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT MUNICIPAL
MISIÓ

Facilitar l'accés a la pràctica esportiva a tots els ciutadans/es.

Satisfer les necessitats esportives de tots els sectors socials.

Gestionar les intal·lacions amb criteris de qualitat.

Col·laborar amb el teixit associatiu en el desenvolupament de les seues activitats.

VISIÓ

Atendre la nova demanda d'oci, esport i salut.

Adaptar-se als canvis.

Oferir als nostres ciutadans/es instal·lacions i activitats avantguardistes.

Ser model de qualitat per a la ciutadania.

VALORS

Participació dels ciutadans i associacions.

Implicació de tot el personal en la gestió.

Compromís amb la qualitat, innovació, creativitat i sentit de l'anticipació.

Empatia amb els ciutadans i associacions per a solucionar els seus problemes i facilitar-los l'accés a l'esport.