Padr

PADRÓ


Plaça del Tirant, planta baixa

96 295 94 15 - 96 295 94 06

D'octubre a maig: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14 h i dilluns, de 16 a 18 h.

De juny a setembre: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14 h
Els ciutadans de Gandia podran dirigir-se al Departament d'Estadística i sol·licitar els següents tràmits: