Benestar Social

ENLLAÇ A INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL COVID-19. CLIC ACÍ

CENTRES SOCIALS

Per a rebre informació sobre els diferents serveis i programes del Departament pot acudir als diferents Centres Socials:


ATENCIÓ PRIMÀRIA

L'Atenció Primària és el primer nivell d'atenció al ciutadà, una atenció personalitzada que permet l'entrada al sistema públic de Serveis Socials.

L'Atenció Primària garanteix l'escolta activa de cada situació personal, familiar o col•lectiva, i analitza les necessitats i problemàtiques plantejades amb la coparticipació en la recerca d'alternatives de solució; aborda les situacions de crisi sociopersonals i sociofamiliars des de la prevenció, assistència i rehabilitació en tots els àmbits de la societat. S'analitza cada problemàtica per poder activar la xarxa d'ajuda social i familiar, a derivar al recurs especialitzat idoni.

Aquest servei està dirigit a la població en general i en particular a aquelles persones, famílies i grups que ho requerisquen.Prestacions:

Per a accedir als Serveis Socials d'Atenció Primària, el ciutadà ha de dirigir-se al centre social de zona que li corresponga.PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I MENORS

Els Serveis Socials municipals ofereixen una sèrie de programes específics d'atenció i suport al menor i a la família, amb la finalitat de previndre i intervindre davant de situacions de risc.

Aquests serveis van dirigits a la família i als menors en general i, de manera prioritària, als menors que es troben en situació de risc o dificultat social.Prestacions:


Es pot accedir a aquests serveis de la següent manera:

Si es tracta d'un ciutadà, haurem d'acudir al centre social de la zona en la qual s'està empadronat i sol·licitar cita prèvia amb l'educadora social de zona.

Si, en canvi, és un recurs extern (policia, sanitat, educació) qui sol·licita intervenció, ha d'enviar el respectiu Full de Notificació àmbit educatiuFull de Notificació àmbit policialFull de Notificació àmbit sociosanitari des d'algun d'aquests serveis mitjançant:

 Correu ordinari

Seu del Departament de Serveis Socials

C/ Carmelites 2 baix

Fax 


Correu electrònic


benestarsocial@gandia.org