Economia

ECONOMIA


INTERVENCIÓ

C. Carmelites, 2 2a planta
96 295 94 25 - 96 295 94 26
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

  • Pressupostos, fiscalització i comptabilitat de l'Ajuntament
  • Presentació factures
  • Endossos

 TRESORERIA

C. Carmelites, 2 2a planta
96 295 94 20 - 96 295 94 21
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

  • Gestió de la tresoreria de l'entitat local
  • Presentació fulles de tercers
  • Pagaments a proveïdors
  • Certificats de retencions
  • Dipòsit de fiances