ÒRGAN AMBIENTAL

EXPT.PP-850 73a MOD PG
DENOMINACIÓRedistribució zones verdes de la platja, c/ Legazpi
DATA ACORD INICI13/07/2020
DATA RESOLUCIÓ INFORME AMBIENTAL
DATA PUBLICACIÓ DOGV
Més informació

Acord inici

Document inicial