Erasmus

      


                 

 Des de l'any 2000, l’Ajuntament de Gandia, a través del Departament d'Educació, forma part de Xarxa FP (Associació Internacional de Ciutats Xarxa FP), junt amb 22 ciutats més de diferents països d'Europa, la qual té com a objectiu principal realitzar projectes de mobilitat en cada ciutat, i encarregar-se de coordinar la recerca d'empreses, allotjament, supervisió i altres assumptes logístics de desplaçament.

L’objectiu principal de Xarxa FP és fomentar la mobilitat dels estudiants i professionals per a la realització de pràctiques de formació en empreses, l'intercanvi de metodologies i experiències educatives entre centres i professionals, augmentar les competències lingüístiques dels estudiants i facilitar la seua transició de la Formació Professional al món del treball, gràcies a la col·laboració de les empreses i centres de formació professional que amb la seua implicació i esforç fan possible que els estudiants, a més de completar les seues pràctiques formatives i millorar el seu coneixement de la llengua, puguen viure una experiència que els dóna un valor afegit per al seu futur en el món laboral.

L’Associació treballa durant anys en projectes europeus de mobilitat amb estudiants d'FP que realitzen estades d'entre 21 i 60 dies, en què les despeses derivades del desplaçament i d'assegurances són a compte de les ciutats d’origen, i allotjament, relació i seguiment de les pràctiques van a càrrec de la ciutat de destinació. La tasca del Departament d'Educació en el projecte Erasmus + és la de relacionar els instituts d'FP de la ciutat amb les ciutats de la Xarxa FP i les seues activitats, realitzar la gestió logística i financera i l'optimització de les pràctiques dels estudiants mitjançant els responsables de mobilitat de les diferents ciutats. Igualment, el promotor haurà de realitzar les negociacions administratives i econòmiques necessàries per a dur a terme el projecte, el seguiment i realitzar l'avaluació tècnica i pedagògica d'aquest, juntament amb els responsables dels centres educatius.

L'any 2017, en la convocatòria Erasmus + de mobilitats de l'Educació Superior entre països del programa, han estat sol·licitades 12 mobilitats d'estudiants i 4 de professors. També està previst que 10 alumnes realitzen pràctiques d’empresa a l'estranger, de la mateixa manera que els estudiants estrangers seran acollits per fer les seues pràctiques a la ciutat de Gandia.