Adjudicaci Habitatges

ADJUDICACIÓ D'HABITATGES


ORDENANÇA I ACORD

Ordenança reguladora

Ordenança gestió habitatges (BOP 115)

Acord Junta de Govern Local

Certificació Junta Govern Local Ciutat de Gandia 

TRÀMITS
TRAMITES IMPRESOSSol·licitud
Seu electrònica

Termini de presentació OH1/2018: del 16 de juliol al 16 d'agost de 2018

CARACTERÍSTIQUES DE LES VIVENDES

Informació

 
Tràmits corresponents a l'adjudicació de 33 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer amb opció de compra (exp. 4446/2019)


Procés de concurrència pública per a l’adjudicació de 40 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer

Aprovació i publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos i exclosos