Educaciˇ


C/ Carmelites nº 2 - Planta baixa

96 295 96 60 - 96 295 94 63

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

L’Ajuntament de Gandia, a través del Departament d'Educació, actua per convertir l'educació en un dels elements fonamentals de progrés de la ciutat, en el marc de les seues competències.

El Departament d'Educació es compromet a promoure les propostes de la comunitat escolar de la ciutat i la participació dels sectors educatius a través del Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional. Manté el programa per a la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. És també el responsable del seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats de la ciutat. Representa el municipi en xarxes nacionals i/o internacionals, com la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores (RECE) o bé el projecte Xarxa FP que promou les pràctiques d'estudiants d'FP en diferents països d'Europa.

 

Com a nova regidora de Polítiques Educatives i Benestar Social, enguany s’enceta el curs escolar 2019-2020 des d’una renovada òptica. Assumir la responsabilitat de les generacions futures i impulsar la formació i educació de qualitat necessària per a construir el futur, és per a mi un repte apassionant que accepte amb molta satisfacció.

 El desenvolupament tecnològic actual que fomente l’entorn sostenible i els sistemes intel·ligents necessitarà persones formades i educades de manera diferent a la tradicional. Per això, tenim per davant quatre intensos anys d’esforç i treball per a diagnosticar i canalitzar l’educació a la nostra ciutat. Així, pretenem portar a terme un debat obert amb la comunitat educativa amb la finalitat d’establir les vies docents que responguen al desafiament que representa la societat actual, informada i complexa. Al mateix temps, mantenim la intenció d’actuar coordinadament l’Àrea de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia amb la comunitat educativa per a potenciar un aprenentatge actiu que comprenga l’adquisició de noves competències, el desenvolupament del coneixement i l’obtenció de capacitats avançades.

Amb la col·laboració i lideratge formatiu del professorat; amb la promoció d’activitats innovadores i la posada en valor de l’aprenentatge; amb idees d’inclusió educativa i la planificació de les competències clau de l’alumnat, aspirem a uns resultats d’excel·lència educativa a partir de la igualtat d’oportunitats. Volem una avaluació constant dels resultats obtinguts que promoguen i alimenten la presa de decisions per a obtenir una millora continua. La Gandia del segle XXI ha de convertir-se en la ciutat del coneixement i la formació intel·ligent; i ha de ser una ciutat sostenible, inclusiva, coeducadora i solidària. Entre totes i tots ho hem de fer possible.

Rebeu una cordial salutació.

Carmen Fuster Mollá

Regidora de Polítiques Educatives i Benestar Social


 


 

EL COL·LEGI AL PLE


Els centres educatius poden sol·licitar una visita al saló plenari de la Corporació.

L'alumnat i el professorat seran rebuts per l'alcaldessa, qui els explicarà com s'organitza l'Ajuntament, amb la finalitat que els/les alumnes poden identificar les funcions dels membres de la Corporació i els serveis que es presten per les diferents regidories.

La sol·licitud haurà de presentar-se telemàticament en la seu electrònica municipal.