Educaciˇ


C/ Carmelites nº 2 - Planta baixa

96 295 96 60 - 96 295 94 63

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Gandia, setembre de 2019

Com a nova regidora de Polítiques Educatives i Benestar Social, enguany s’enceta el curs escolar 2019-2020 des d’una renovada òptica. Assumir la responsabilitat de les generacions futures i impulsar la formació i educació de qualitat necessària per a construir el futur, és per a mi un repte apassionant que accepte amb molta satisfacció.

El desenvolupament tecnològic actual que fomente l’entorn sostenible i els sistemes intel·ligents necessitarà persones formades i educades de manera diferent a la tradicional. Per això, tenim per davant quatre intensos anys d’esforç i treball per a diagnosticar i canalitzar l’educació a la nostra ciutat. Així, pretenem portar a terme un debat obert amb la comunitat educativa amb la finalitat d’establir les vies docents que responguen al desafiament que representa la societat actual, informada i complexa. Al mateix temps, mantenim la intenció d’actuar coordinadament l’Àrea de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia amb la comunitat educativa per a potenciar un aprenentatge actiu que comprenga l’adquisició de noves competències, el desenvolupament del coneixement i l’obtenció de capacitats avançades.

Amb la col·laboració i lideratge formatiu del professorat; amb la promoció d’activitats innovadores i la posada en valor de l’aprenentatge; amb idees d’inclusió educativa i la planificació de les competències clau de l’alumnat, aspirem a uns resultats d’excel·lència educativa a partir de la igualtat d’oportunitats. Volem una avaluació constant dels resultats obtinguts que promoguen i alimenten la presa de decisions per a obtenir una millora continua. La Gandia del segle XXI ha de convertir-se en la ciutat del coneixement i la formació intel·ligent; i ha de ser una ciutat sostenible, inclusiva, coeducadora i solidària. Entre totes i tots ho hem de fer possible.

Rebeu una cordial salutació.

Carmen Fuster Mollá

Regidora de Polítiques Educatives i Benestar SocialL’Ajuntament de Gandia, a través del Departament d'Educació, actua per convertir l'educació en un dels elements fonamentals de progrés de la ciutat, en el marc de les seues competències.

El Departament d'Educació es compromet a promoure les propostes de la comunitat escolar de la ciutat i la participació dels sectors educatius a través del Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional. Manté el programa per a la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. És també el responsable del seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats de la ciutat. Representa el municipi en xarxes nacionals i/o internacionals, com la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores (RECE) o bé el projecte Xarxa FP que promou les pràctiques d'estudiants d'FP en diferents països d'Europa.

 


 


 

EL COL·LEGI AL PLE


Els centres educatius poden sol·licitar una visita al saló plenari de la Corporació.

L'alumnat i el professorat seran rebuts per l'alcaldessa, qui els explicarà com s'organitza l'Ajuntament, amb la finalitat que els/les alumnes poden identificar les funcions dels membres de la Corporació i els serveis que es presten per les diferents regidories.

La sol·licitud haurà de presentar-se telemàticament en la seu electrònica municipal.