S´amplia l´horari d´atenció per a sol·licitar el vot dels estrangers

8/1/2019


Tal i com ja va informar el regidor d’Administració, Modernització i Govern Obert, José Manuel Prieto, respecte de les eleccions municipals, autonòmiques i europees del proper 26 de maig, hi podran votar tots els residents espanyols de la ciutat de Gandia inscrits al padró abans del 31 de desembre de 2018 i majors de 18 anys.

En el cas de residents europeus i de països amb acord podran votar únicament si han fet la sol·licitud de vot en altres ocasions, o han emplenat el formulari que facilita l’INE expressant la seua voluntat de vot en els darrers mesos. Aquest formulari poden emplenar-lo i presentar-lo en la Seu electrònica de l’INE amb Certificat de firma digital, o bé acudint personalment a l’Ajuntament de Gandia.

La data màxima de presentació es el dia 30 de gener  de 2019 per als europeus i el 15 de gener de 2019 per a nacionalitats de països amb conveni.

Però, com a novetat, i per tal de facilitar al ciutadans la possibilitat de demanar el vot, l’Ajuntament ampliarà l’horari de la vesprada de l’Oficina d’Informació situada a la plaça Major, 1 (planta baixa), que obrirà de 16,30 a 20,30 del 7 al 11 i el,14 i 15 de gener, més l’horari habitual.

Cal tenir en compte que els europeus poden  votar a les eleccions municipals i a les europees, i els habitants de països amb convenis únicament podran votar en les municipals.

Recordar també que els països amb conveni són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. Aquests residents han d’acomplir els següents requisits per poder demanar la intenció de vot:

  1. Estar en possessió de l’autorització de la residència en Espanya.
  2. Haver residit legalment en Espanya el temps exigit en el corresponent Acord (tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega i cinc anys per a la resta de les nacionalitats).