Contractes menors

CONTRACTES MENORS


En aquest apartat, es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors adjudicats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris.