Normes i consells piscina

NORMES I CONSELLS DE LA PISCINA

 

Serà obligatori mostrar el carnet o l'entrada al socorrista

Serà obligatòria la dutxa abans de cada immersió
És obligatori l'ús de casquet de bany

No es permet l'accés al vas de la piscina a menors de 14 anys si no van acompanyats per un adult responsable

No es permet menjar ni fumar en les grades, zones de bany i vestidors

No es permet la pràctica de busseig, salts, jocs o qualsevol altra activitat que el socorrista considere perillosa o molesta

No es permet l'entrada al recinte d'objectes de vidre o porcellana

No es permet l'entrada al vas de la piscina a qualsevol persona que segons el criteri del socorrista, no tinga el suficient domini del medi aquàtic