OMIC

OMIC


C. Fundació Vicent Ferrer, 6

Gandia (46702)

 

96 295 95 09

96 295 9486

 

De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h

El tràmit s'inicia, sol·licitant i omplint el full de reclamació a l'establiment amb qui ha tingut la relació de consum.

 

Presente el full de reclamació al Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

Ací li segellarem el full verd i ens quedarem el blanc.

Hi ha que adjuntar tota la documentació que considere necessària per al seu tràmit (còpia de factura, ticket, contracte, publicitat, etc.).

Mediació de l'OMIC: des d'aquest moment, s'inicia l'expedient amb la seua reclamació.

A la major brevetat, rebrà informació puntual de l'estat de la seua reclamació, i, si escau, de la seua resolució.