AVALEM JOVES

AVALEM JOVES PLUS


 

 

 


 

L'Ajuntament de Gandia és una de les entitats beneficiàries de subvencions cofinançades pel Fons Social Europeu (*FSE) i en concret dels programes del SERVEF per a l'exercici 2018 denominats EMCUJU i EMPUJU, tots dos en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil - Avalem Joves.

EMCUJU
PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'OCUPACIÓ DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS
EMPUJU
PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'OCUPACIÓ DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS

Ajudes dirigides a persones joves que estan en situació de cerca d'ocupació i cofinançades per la Unió Europea a través del programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) 2014- 2020.

 Programa EMCUJU:

Dirigit a persones joves qualificades que estiguen en possessió d'alguna d'aquestes titulacions:


- Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
- Grau Universitari.
- Estudis de postgrau universitari.
- Doctorat
- Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional
- Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anterior
- Certificat de professionalitat

Característiques contractacions:

- 12 mesos
- Jornada completa
- Contracte en pràctiques

Departament

Lloc

Nombre

Termini

Assessoria Jurídica

Llicenciat en Dret

1

12 mesos

Administració

T.S. Administració i finances

2

12 mesos

Intervenció

Llicenciat en ADE

1

12 mesos

Serveis Socials

T.S. Administració i finances

1

12 mesos

Grau Mestre primària

2

12 mesos

Graduat en Dret

1

12 mesos

Medi Ambient

Llicen en Historia i Patrimoni Històric

1

12 mesos

Llic. CC Ambientals

1

12 mesos

Agricultura

Grau CC Ambientals

1

12 mesos

Urbanisme

Llicenciat en Dret

1

12 mesos

T.S. Administració i finances

2

12 mesos

Gestión tributaria

T.S. Administració i finances

2

12 mesos

Biblioteques

Grau en Mestre Primària/ Grau Filologia

3

12 mesos

Llicenciat i Grau en Belles arts Llicenciatura i Grau en Comunicació audiovisual

2

12 mesos

Grau conservació béns culturals

1

12 mesos

Informàtica

T.S. Administració i finances

1

12 mesos

T.S Desenvolupament Aplicacions Web

1

12 mesos

TS Administració sistemes informàticos en red

1

12 mesos

Sanitat

Diplomatura en infermeria

1

12 mesos

T.S. Administració i finances

1

12 mesos

Turisme

Grau en conservació i restauració de béns culturals

1

12 mesos

T.S. en Guia, Informació i Assistències Turístiques

1

12 mesos

Grau en Gestió Turística

2

12 mesos

Urbalab

Grau en Belles Arts

1

12 mesos

Llicenciat comunicació audiovisual

1

12 mesos

Recursos Humans

T.S. Administració i finances

1

12 mesos

Policía

Grau en ADE

1

12 mesos

Enginyer Obres Publiques

2

12 mesos

37

 Programa EMPUJU:

Dirigit a persones joves.


Característiques contractacions:


- 12 mesos
- Jornada completa

Departament

Lloc

Nombre

Termini

Esports

Llanterner

1

12 mesos

soldador

1

12 mesos

Peó electricista

1

12 mesos

Peó agrícola

1

12 mesos

Mantenidor d'edificis

0

12 mesos

Serveis socials

Mantenidor d'edificis

0

12 mesos

Agricultura

Peó agrícola

8

12 mesos

Serveis Bàsics

Mantenidor d'edificis

0

12 mesos

Urbanisme

Gravador de dades

1

12 mesos

Gestió tributària

Gravador de dades

1

12 mesos

Biblioteques

Mantenidor d'edificis

0

12 mesos

Cultura

Peó agrícola

1

12 mesos

Peó electricista

1

12 mesos

Mantenidor d'edificis

0

12 mesos

Informàtica

Peó electricista

2

12 mesos

Recursos humans

Gravador de dades

1

12 mesos

Policia

Gravador de dades

4

12 mesos

Peó obra pública

5

12 mesos

Mecànic vehicles

1

12 mesos

Mantenidor d'edificis

3

12 mesos

Educació

Netetjador/es

5

12 mesos

Gravador de dades

1

12 mesos

Mantenidor d'edificis

2

12 mesos

 

 

40

12 mesos