Informació, orientació i assessorament

PROGRAMA D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENTEl 
Programa d'informació, orientació i assessorament té com a objectiu informar, orientar i assessorar tots els ciutadans/es sobre els seus drets i com exercir-los, així com dels recursos socials adequats per resoldre les seues necessitats. Està dirigit a tota la població, tant a persones físiques com a entitats i professionals.Procediment:

Aquest servei es presta des dels diferents centres socials, en el seu horari d'atenció i per mitjà de cita prèvia.