CÓrrecs directius

CÀRRECS DIRECTIUS


DEDICACIONS PERSONAL DIRECTIU (TÍTOL V CAPÍTOL I SECCIÓ III DEL ROGA)

MANDAT CORPORATIU 2015-2019 - CÀRRECS DIRECTIUS

CÀRREC Retribució anual, 14 mensualitats TITULAR

Aprovació retribucions i autorització nomenament

Nomenament Publicació

Coordinador general d'Economia i Hisenda

42.000 € Juan Salvador Gregori Escrivà
Acord plenari de 6/07/2015
Punt 3.5 de l'ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Acord Junta de Govern de la ciutat de Gandia de 10/07/2015
Punt 2 de l'ordre del dia
BOP núm. 143, de 28/07/2015 (pàgina 67)

Coordinador general d'Urbanisme, Vivenda i Recursos Humans

42.000 € Vicent Mascarell Tarrazona
Acord plenari de 6/07/2015
Punt 3.5 de l'ordre del dia
Sessió extraordinària i urgent
Acord Junta de Govern de la ciutat de Gandia de 10/07/2015
Punt 3 de l'ordre del dia
BOP núm. 143, de 28/07/2015 (pàgina 68)

 


 

ENLLAÇ AL BOP