Comité

COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT


COMPOSICIÓ DEL COMITÉ

NOM I

COGNOMS

DESIGNAT A

PROPOSTA DE

Joaquín Gascón Clar

JUNTA

DE

PERSONAL

Mª José Gomar Peiró
Felipe Savall Parets
COMITÉ D'EMPRESA
Salvador R. Mañó Morant

Jesús Almela Chanzà

Tècnic d'Administració General

AJUNTAMENT

Iñaki Belda Biurrun

Arquitecte Municipal

Soraya Martorell Pascual

Tècnica de Gestió

Jesús Vidal Sanfélix

Agent Policia Local

 CÀRRECS

PRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETÀRIA
SECRETÀRIA SUPLENT

COMISSIONS DE SEGUIMENT

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DEL PROJECTE DEL NOU REFORÇ
DE LA POLICIA LOCAL

Creació

Acord del Comité de Seguretat i Salut de 14/04/2013, punt 4 de l'ordre del dia

Composició

Joaquín Gascón Clar

José Miguel Just Monzó

Rafael Martí Martínez

Juan Antonio Tornero Collado

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DEL COMPLIMENT DE LES NORMES DE SEGURETAT
EN EQUIPS DE TREBALL I EDIFICIS PÚBLICS

Creació

Acord del Comité de Seguretat i Salut de 24/06/2013, punt 6 de l'ordre del dia

Composició

Agustí Bastos Fayos

Miguel Serrano Tur

Salvador R. Mañó Morant