Polítiques socials

COMISSIÓ DELEGADA DEL PLE DE POLÍTIQUES ECONÒMIQUES, SOCIALS  I PARTICIPACIÓ CIUTADANA


PRESIDENTA NATA (Alcaldessa)
Sra. Diana Morant Ripoll
PRESIDENT EFECTIU

Sr. Nahuel González López

Decret 4191/2015
VOCALS
Sra. Àngels Pérez Alarte
Sra. Liduvina Gil Climent
Sra. Lorena Milvaques Faus
Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual

Sra. Emilia Climent Boix

Sra. Elisabeth Moreno Salom
Sra. Pilar Gavilá Crespo
Sra. Cristina Moreno Borrás
VOCALS SUPLENTS
Qualsevol regidor subscrit/a al Grup Polític.
SECRETARI
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión, Secretari General del Ple.
SECRETARI SUPLENT
Funcionari en el qual delegue.