Tinents d'Alcalde

TINENTS D'ALCALDE


Per Decret d'Alcaldia 3846-2015, de 2 de juliol de 2015, s'anomena als següents Tinents d'Alcalde:

1 Sra. Lorena Milvaques Faus
2 Sr. Miguel Ángel Picornell Canut
3 Sr. Nahuel González López
4 Sr. José Manuel Prieto Part
5 Sra. Laura Morant Peiró
6 Sra. Liduvina Gil Climent

    Delegació d'atribucions en els Tinents d'Alcalde, Decret 7141-2015.