Liduvina Gil Climent

 

 

Nom Liduvina Gil Climent
Data de naixement 5/12/1952
Càrrec Regidora Delegada de Sanitat i Polítiques Saludables, Mediació i Convivència, Relacions Internacionals i Agermanaments, Gent Gran i Centres de Convivència
lgil@gandia.org
Currículum vitae 
Títols 
Declaració d'Adhesió Voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana  
Declaració de béns i activitatsLlicenciada en Anglogermàniques per l'Universitat de València, Perit Mercantil per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils de Barcelona, Master en Didàctica de la Llengua Anglesa, Mestra de Valencià, Master en Protecció Civil. Professionalment ha treballat des dels 16 anys compatibilitzant estudis i treball a l'Agència d'Aduanes J.Cortés Rusca, Torras Hostench, Safa Nylón España o l'Editorial Escudo de Oro, totes elles empreses a Barcelona, fins el seu trasllat a Anglaterra per millorar la seua formació en llengües. Ha sigut cap de Departament d'Anglés al Col·legi Olimar a Puçol, fins ser professora per oposició de la Generalitat Valenciana. Ha exercit com a Professora de Batxillerat especialitzat d'Anglés al FP de Beniarjò, Institut d'Albaida, Institut de Pego, Institut Ausiàs March, Institut Tirant Lo Blanc, Institut Maria Enríquez. Jubilada com a professora de Secundària a l'any 2011. En l'àmbit del PSPV-PSOE, ha sigut membre de l'Executiva Comarcal amb Pepa Frau de l'any 1987 fins al 1995, portant la responsabilitat d'Educació i Cultura. A partir de l'any 1995 és membre de l'Executiva Local de Gandia. És membre de l'Executiva Provincial de València en l'àrea de Dependència desde l'any 2011. És regidora a l'Ajuntament de Gandia des de l'any 1995, on ha estat Presidenta de les Juntes de Districte de Santa Anna, Corea i Roís de Corella, Regidora Delegada de Setmana Santa, Regidora d'Educació, Cultura, Seguretat Ciutadana, Esports, Joventut i Festes, Delegada de Laval, Dona, Cooperació i Immigració, Diversitat i Mediació o Benestar Social. Parla valencià, castellà, anglès, francès fluïd, coneixements alemany.