Juntes de districte

JUNTES DE DISTRICTE


 

Les Juntes Municipals de Districte són òrgans territorials de gestió desconcentrada, que posibilitan la participació dels ciutadans en el govern i l'administració de la ciutat, sense perjudici del manteniment de la unitat de gestió i el govern municipal.
La Junta Municipal de Districte està integrada per:

  • El president
  • 1 representant per cada un dels grups polítics municipals
  • 6 representants del moviment veïnal
  • 5 representants de les associacions sectorials ubicades al districte


JUNTES DE DISTRICTE DE GANDIA
Plànol
Juntes de Districte Gandia

Plànol Juntes de Districte Platja